Brevet på bilden nedan, som är på nederländska, är skrivet av entreprenören Willem van Wijk, som åren 1566-1567 bodde i Antwerpen och under det nordiska sjuårskriget bistod den svenska kronan. Genom en förfrågan, dels från fransmannen Charles de Mornay som tidigare varit sändebud för Sverige i England, dels från en annan fransk officer i svensk tjänst, Pontus de la Gardie, började van Wijk våren 1566 utrusta fartyg, leja besättningar, leverera förnödenheter och köpa in vapen till Sverige. Vid ett tillfälle hämtades de la Gardie från Varberg med ett av van Wijks fartyg, och seglade till Antwerpen för vidare färd till Frankrike, där han skulle förhandla om att hyra legosoldater. van Wijk uppger vidare att han var med under en förhandling i Bryssel där han överlämnade hemlig information till de la Gardie, vilket räddade kungens goda rykte. Väl tillbaka i Antwerpen skulle han invänta de la Gardies återkomst och vara redo att omedelbart resa ut igen.På begäran av de la Gardie såg van Wijk till att den beryktade kaparen Vinck, som de la Gardie hade träffat i Vlissingen, fick ett skepp och en stridsklar besättning. Vinck hade gjort sig ett namn genom att med ett mindre fartyg och en besättning på 50 man under ett år lyckats erövra 120 fartyg under det senaste kriget mellan Nederländerna och Frankrike. van Wijk ansåg att Vinck var den bästa befälhavaren Sverige kunde investera i. van Wijk försäkrade kungen att han även framöver skulle anskaffa fartyg för att operera med i Västersjön åt kronan.

I sitt brev berättade van Wijk vidare detaljerat om den svenska delegationens resor och om de skepp han skickat ut och han bad kungen om ersättning för omfattande utlägg och konfiskerat gods.

Det nordiska sjuårskriget (1563-1570) uppfattas i första hand som ett krig mellan å ena sidan Sverige och å andra sidan Danmark, Lübeck och Polen. Ovanstående dokument vittnar också om att båda sidor var måna om att få allierade, att de spionerade och försökte värva trupper från andra delar av Europa genom att anlita utländska sändebud, köpmän och militära entreprenörer. Legosoldater och sjömän från både Frankrike och Nederländerna användes för att bekämpa fienden. Att kaperiverksamhet finansierades av överheten var inte ovanligt, men van Wijks och de la Gardies insatser ledde till en ytterst farlig situation som hade kunnat leda till att flera länder involverades i konflikten.

Vill du läsa delar av Willem van Wijks brev? Klicka då här (PDF).

Källa: Kammararkivet, Röda nummer vol. 57, nr 484. Odaterat brev från Willem van Wijk


Jan Mispelaere

Visa alla månadens dokument