En rapport över händelsen finns bevarad i Beskickningsarkivet från Biby med handlingar efter bröderna Gustaf och Ulric Celsing, vilka innehade befattningen som svensk representant i Konstantinopel under perioderna 1745-1771 respektive 1771-1779.Rapporten skrevs ett par dagar efter att lågorna slocknat, av dragomanen (tolken) Antoine de Murat vid den svenska beskickningen. Han sände rapporten till sin tidigare chef, Ulric Celsing, som vid den tidpunkten befann sig i Sverige. Enligt de Murat bröt branden ut klockan 9 på kvällen den 21 augusti och elden rasade sedan i hela 61 timmar. För att ge en uppfattning om vidden av förstörelsen bifogade han en karta över staden, där det eldhärjade området är markerat. Kartan visar att stadens gamla centrum beläget på en halvö mellan Marmarasjön och den vik av Bosporen som kallas Gyllene hornet, till stor del förstördes.I sitt svar till de Murat den 6 december 1782 skrev Ulric Celsing att han under sin långa tid i Konstantinopel varit ögonvittne till två större bränder liksom förödelsen efter upprepade jordbävningar. Man upphör inte att förvånas, säger han, att staden likt fågel Fenix alltid reser sig ur askan.Vill du läsa Antoine de Murats rapport i sin helhet? Klicka då här.


Källa: Brevet med den tillhörande kartan ingår i korrespondensen mellan Ulric Celsing och Ignace Mouradgea för år 1782 i beskickningsarkivet från Biby.


Lena Ånimmer

Visa alla månadens dokument