Så här halvvägs in på arkivåret 2018, utropat med anledning av Riksarkivets 400-årsjubileum, kan det finnas skäl att visa på de lokala och regionala arkivhandlingarnas förvaring innan de fann sin väg till Riksarkivet.

I Nås vid Västerdalälven i det fagra Dalarna har man, liksom på så många andra orter i Sverige, haft inrättningar som lämnat efter sig en mängd arkivhandlingar, främst då församlingens kyrkoarkiv och häradsrättens handlingar. På några platser har man uppfört särskilda byggnader för att förvara arkiven, även så i Nås. Det som gör Nås speciellt ur arkivsynpunkt är att man där stoltserar med två små arkivbyggnader. Nära kyrkan hittar man en liten tegelbyggnad som uppförts för att husera kyrkoarkivet. Till detta finns en förslagsritning från 1906 bevarad i kyrkoarkivet. Den år 1910 färdiga byggnaden blev dock litet mer stram än förslaget visar.

En ritning Klicka på bilden för förstoring

Blott 100 meter norr om kyrkoarkivet hittar man ytterligare en liten tegelbyggnad. Till denna gjordes den här visade ritningen av arkitekten Anders Lindstedt år 1901. Byggnaden skulle ”inrymma häradsrättens domböcker, småprotokoll och öfriga arkivhandlingar”, men också andra, mindre arkiv, såsom ägodelningsrättens handlingar. Den stod färdig 1902.

En ritning till en arkivbyggnad Klicka på bilden för förstoring

En karta Klicka på bilden för förstoring

De båda arkivbyggnaderna utfördes med granitsockel och synligt tegel som var populärt decennierna på var sida om år 1900. I den bevarade arbetsbeskrivningen till domstolsarkivet ser man att man även tänkte på fuktens negativa effekter på papper. Golvet skulle utföras i cement och när det torkat skulle man täcka det med 1 cm asfalt ”så att ingen fuktighet kan stiga upp från marken”. Fönsterkarmar och bågar utfördes i gjutjärn för att minska det brännbara.

Båda byggnaderna har tjänat som arkiv till för blott några år sedan. Tack vare sådana insatser att uppföra särskilda arkivbyggnader i sten har många arkiv undgått att förstöras, vilket har bidragit till den arkivskatt som Sverige besitter och som ju firas det här året.

 

Månadens dokument juli 2018
Nås (Nås, Järna och Floda) tingslags häradsrätt, H:0001:00001, Ö:1

Visa alla månadens dokument