En av Sveriges äldsta fyrplatser är Kullaberg i Höganäs. Den äldsta fyren började lysa redan 1561. Fyren som står där idag – och som är den sjätte i ordningen – stod klar år 1900.

Kullens fyr
Ritning från 1899 av Kullens fyrmästarbostad av Uno Grönvall.
 
I Lotsstyrelsens arkiv finns en ritning över Kullens fyrmästarbostad som uppfördes samtidigt som fyren. Av ritningen framgår att taket var rutmönstrat men det finns ingen information om vilket material som användes.

I liggaren över fyrar och fyrplatser finns emellertid en ledtråd. Liggaren visar att det utfördes utvändig målning och taktjärning av bostaden 1908. En slutsats är att om taket blivit tjärat bör det ha varit i trä. En utgående skrivelse från Lotsstyrelsens fyringenjörkontor har svaret. Skrivelsen är ett anbud för aktiebolaget Wengströms Mekaniska snickerifabrik att utföra arbetet i enlighet med förslagskontrakt, beskrivning och ritning. Beskrivningen anger i detalj vilket material som ska användas.

Bland annat ställdes krav på att virket skulle vara ”vinterfäldt, kärnfullt och torrt”. Om vattentaket, det vill säga yttertaket, angavs specifikt: ”På takstolarna spikas panel, hyflad och spåntad". Det nämns även vilken sorts spik som skulle användas. Under 1930 ersattes trätaket på Kullens fyrmästarbostad av eternitplattor som precis fått sitt genombrott. Plattorna utformades som skiffer för att efterlikna det tidigare trätaket.

 

Källor

Lotsstyrelsens arkiv, serierna Huvudserie av koncept 1900, BIa:94; Huvuddiarium 1900, CIa:40; Liggare över fyrplatser, Södra Lotsdistriktet 1891-1910, DIVbaa:6 och 1911-1945, DIVbaa:12; Kartor och ritningar över fyrar och fyrplatser, Södra Lotsdistriktet, JIIaaa:12.

Visa alla månadens dokument