De flesta känner till Vasaskeppet och vad som hände på dess jungfrufärd ut från hamnen i Stockholm. Av de så kallade Arkliräkenskaperna från juli 1628 framgår att man på ”Wasan” bland annat hade inskeppat 46 stycken 24-pundiga nya kanoner av koppar och 2 dito gamla kanoner. Sammanlagt var det 64 kanoner. Det skeppades även in krut och andra varor.

 

I vänsterkanten i nämnda arkliräkenskap har man skrivit ner de ödesdigra orden ”Sanck neder wid Danewijken 10 Augusti [1]628”.

Vasaskeppet kom inte att bärgas förrän 1961, men redan 1656 konstruerades ”Instrumenter att Taga up skieppet Waasan medh”. 

 

Källor
Arkliräkenskaper, volym 78, 1628/35
Nya nummerserien, Avdelning II, volym 12 a
Krigsarkivet


Ingrid Karlsson

Visa alla månadens dokument