Den Skandinaviska kåren bestod av ett femtiotal nordbor som stred på boernas sida mot britterna i det andra Boerkriget 1899–1902. Vid slaget tillintetgjordes kåren av de brittiska styrkorna och förlusterna blev 23 stupade (varav 15 svenskar) och 20 skadade. Den Skandinaviska kårens insatts var dock så betydelsefull att den bidrog till att boersidan ändå vann slaget vid Magersfontein. Boerkriget som helhet vanns däremot av britterna.Minnesmärket, som var ett resultat av en pengainsamling bland skandinaver i Sydafrika och de nordiska länderna,  restes på gravplatsen för de stupade soldaterna. Deras namn är inhuggna på minnesvårdens fyra hörnstenarna, en för varje nordiskt land, som inramar en 6 meter hög bautasten i svensk granit.Monumentet invigdes av den förste premiärministern för den Sydafrikanska unionen general Louis Botha. Publiken bestod huvudsakligen av boer och ett fåtal engelsmän. I rädsla för att underblåsa de motsättningar som fortfarande fanns mellan boer och britter medverkade inte generalkonsulerna från Sverige, Norge och Danmark vid invigningen av minnesmärket.

 

Källa: UD 1902 års dossiersystem volym 2456, Riksarkivet Marieberg

Örjan Romefors

Visa alla månadens dokument