Finland hade sedan 1809 varit ett storfurstendöme i det ryska kejsardömet. Före 1809 hade Finland sedan flera hundra år tillbaka tillhört det svenska kungariket. Det var framförallt genom den ryska revolutionen 1917 som möjligheterna öppnades för finländarna att ta steget mot självstyre.

Den 7 december 1917 skrev ordföranden i Finlands regering, Pehr Evind Svinhufvud, till den svenska regeringen och önskade att Sverige skulle godkänna Finland som en självständig och oberoende stat. Till en början höll man sig lite avvaktande från svenskt håll beroende på hur Ryssland skulle agera. När man så från ryskt håll den 4 januari 1918 officiellt erkände Finlands självständighet så följde även andra länder efter. Först var Sverige följd av Frankrike och Tyskland samma dag.


Den finska regeringens ordförande P. E. Svinhufvuds
skrivelse den 7 december 1917 angående
ett svenskt erkännande av Finland som självständig stat.

  
Dokument från svenska utrikesdepartementet den 4 januari 1918 där det
framgår att den svenska regeringen avvaktade Rysslands beslut
att erkänna Finland innan man själva gjorde det.
Detta även om man var positiv till Finlands självständighet och
kände ”sin varma sympati för Finlands strävanden”.

 

Arkiv: Utrikesdepartementet, 1902 års dossiersystem, volym 281.

Mats Hemström
Riksarkivet Marieberg


Visa alla månadens dokument