Från 1300-talet gällde Magnus Erikssons stadslag i Sveriges städer. Från Arboga finns både lagbok och tänkebok, dvs dombok, bevarade. Lagboken, skriven på 1440-talet, finns på Kungliga biblioteket i Stockholm. Tänkeboken, som täcker åren 1451-1569, finns på här på Landsarkivet. Den finns också transkriberad och tryckt från 1935-1937 i referensbiblioteket. Bland de många lagarna handlar några om sexuella aktiviteter, som det var viktigt att begränsa med tanke på arvingar. Tänkeboken är fylld med årliga listor över stadens borgare, fastighetsaffärer och testamenten, men också domar vid brott som stöld, slagsmål och hårdragning. Och alltså många sexuella lagbrott.

En bok uppslagen på en röd sammetsduk
Bild: Tänkebok
Arboga stads tänkebok, Arboga rådhusrätt och magistrat AI:1

Ett uppslag ur en handskriven skrift 

Bild: lagbok
Arboga stads lagbok, Kungliga biblioteket, B 185

Klemens Kannogjutare anklagas för mökränkning, dvs att han lockat och skämt någons dotter. 12 män går i god för honom i rådstugan. Han har minsann inte fått hennes mödom! Erik Rawidsson hade redan legat med henne. Inget mer sägs om vad som hände med dottern, men Klemens klarade sig tack vare kollegornas ed om flickans mödom.

Ett handskrivet dokument 

14 augusti 1475
olaf swenson taladhe til clemith kannogyutare och sagde ath han hade lokkath hans dottir tha feste clemith lagh siælff xij ath han ey fik henna mødom och siælff stodh hon inne før rettin ath erik rawidzson hade ligath nær henne til førenne

Ett handskrivet dokument 

28 augusti 1475
clemith kannogyutare
hans gulsmidh
matis gulsmidh
knwt gulsmidh
per gulsmidh
niels gulsmidh
laris hanson
per beltare
magnus swenson
swen person
laris person
knwt verkmestir
tesse gengo lagh medh clemith kannogyutare ath han ey fik mødomen aff olaf swensons dottir


Mor och dotter utvisades ur Arboga med ett års mellanrum för sina sexuella aktiviteter. Kirstin Bangx dotter, utan att nämnas vid eget namn, hade legat i lönskaläge med Jöns Arvidsson samt flera män och utvisades för detta ur Arboga.

Kirstin Bangxs själv stod inför rätten för att ha begått hor med flera gifta män, där hon själv erkände att hon legat med en skräddare, en målare och en bergsman. Hon utvisades ur Arboga. Männen nämns inte med namn och ingen man döms för hor år 1477.
Jöns Arvidsson betalade sin bot på 25 mark för sitt lönskaläge med Kirstin Bangxs dotter och var sedan fri från detta. Jöns återkommer sedan under åren med tre hormål, ett lönskaläge samt två fall med slagsmål. Vid ett av hormålen hade han även slagit sönder en dörr och slagit en kvinna blå och blodig. Vid samtliga dessa fall hjälpte fadern, Arvid Överskärare, till att betala sonens böter. Jöns var alltså en återfallsförbrytare som klarade sig från hårdare straff tack vare fadern som betalade hans bot.

Ett handskrivet dokument 

18 november 1746
kirstin bangx dottir stodh inne før rettin oc var bikendh at hon hade likadh i løskelæge med iøns arwidhson oc flerom oc var ther føre visan aff byn
Iøns arwidhson stodh ok inne før rættin at han ligath hade medh kirstin bangx dottir oc var han ther føre sakir v mark oc xx oc gik bort ath ofæsto

Ett handskrivet dokument
8 oktober 1477
kirstin bangx vart sagdh aff by før hormall som hon sielff til stodh først før en skrædare gifftan oc swa før en malare oc en bærgxman


År 1473 i Arboga betalade Olaff Skriffware två tunnor fisk i bot för att han legat med Mikel Finnes hustru. Det var alltså inte hustrun som betalade någon bot utan älskaren.

Ett handskrivet dokument 

Neste odinzdagen før nicolai kom olaff skriffware in før rettin och feste wth twa tynnor fisk før mikel finna hustru oc var han bikender inne før rettin ath han la medh henne

 


 

Visa alla månadens dokument