Ett sätt att försöka lösa matbristen var att ransonering infördes för ett antal konsumtionsvaror. Alla hushåll tilldelades kuponger som kunde lösas in mot en viss mängd av en vara. Under åren 1916 till 1919 ransonerades bland annat socker, mjöl och potatis. Liknande ransonering återkom under andra världskriget.Bilden föreställer ransoneringskuponger från första världskriget. Källa: Kristian Hellströms arkiv I:14, Riksarkivet Marieberg.

Visa alla månadens dokument