I landsarkivets forskarsal på Uppsala slott satt under åren 1928–1943 en man och kalkerade äldre kartor och excerperade andra handlingar. Mannen var den pensionerade ingenjören Ivar Rydeberg (1867–1944) och det som blev resultatet av hans forskarmödor är något som väl saknar motstycke. Han åstadkom ett antal mycket stora kartor med färgkodade historiska skikt. Först och främst blev det stadskartor över, i tur och ordning Uppsala, Enköping, Växjö, Arboga, Strängnäs, Sigtuna, Västerås, Örebro, Nyköping och Norrtälje. Den geografiska avvikelsen Växjö har säkert sin förklaring i att det var Rydebergs födelsestad. Kartornas historiska skikt spänner över 1600-, 1700-, 1800- och 1900-tal. Dessutom har han lagt in arkeologiskt kända lämningar. Uppbyggda på samma sätt är också kartor över landsbygden runt Uppsala liksom två stora kartböcker: dels en över Uppsala och dess närmaste omgivningar, dels en med kartblad över samtliga kvarter i centrala Uppsala. Kartorna är uppfodrade på väv och till alla dessa stora kartproduktioner skrev han också beskrivningar som inbundits i halvfranska band.

Ett utsnitt av en kartaKlicka på bilden för förstoring

Karta över Uppsala 

De kartor Rydeberg använde som underlag kom från flera olika institutioner men inlånades till landsarkivet. Dessutom hade han  kontakt med flera lokala forskare; bland dessa kan nämnas landsantikvarien i Uppsala, Nils Sundquist.

Ett utsnitt av en kartaKlicka på bilden för förstoring

Karta över Arboga 

Som komplement till Rydebergs historiska kartor upprättade han också välgjorda kopior av ett par äldre Uppsalakartor och dito planritningar över Uppsala slott. Dessutom kan nämnas en karta över landhöjningen runt Uppsala kopplad till arkeologiska perioder. I anslutning till Arbogakartan åstadkom han också åtta blad med uppmätningar av medeltida källare i Arboga, varav några inte syns på kartan.

Ett utsnitt av en kartaKlicka på bilden för förstoring

Karta över Ulleråkers och Vaksala härader 

Ivar Rydeberg hoppades att hans kartor skulle komma till användning för forskningen. Kartorna donerades till landsarkivet tillsammans med Rydebergs arbetsmaterial. Tyvärr är kartorna svårutnyttjade på grund av deras format. Exempelvis är den största kartan (över Ulleråkers och Vaksala härader) 275 centimeter hög och 225 centimeter bred. Den största kartboken har en bredd av 97 centimeter.

Du kan läsa mer om Ivar Rydeberg och hans kartor i Riksarkivets årsbok 2017.

 

Månadens dokument oktober 2017
Ivar Rydebergs samling  1:0023:00001, 1:0027:00001, 1:0093:00001

Visa alla månadens dokument