"Tidigt på morgonen omläggas pjäserna för transport.""...och föras genom den branta terrängen ner till stranden."

"Snart äro kanonerna lastade på en stadig pråm och bogseras till den nya batteriplatsen."

"Snart puttrar kaffepannan på en provisorisk spis."

"Tidigt på morgonen äro vi framme och pråmarna lossas."

"Rätt genom skogen går färden. Träden måste, där de står allt för tätt, huggas ner."

"Terrängen blir allt besvärligare. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun, så att inte kanonen kör av den smala plankvägen. Ordinarie styrare Oliv klarade av det hela med glans, men råkade på nerfärden komma under kanonen och fick ena armen och benet överkörda."

"Här gäller det att suga i av alla krafter om bergknallarna skall klaras."

"…och kanonen rullas in på sin plats där den behärskar ett vidsträckt område åt alla håll."


Fotografierna med tillhörande bildtexter finns i Marinstaben, Pressavdelningen K1:4


Anna Svenningsson

Visa alla månadens dokument