Till brevet bifogade Luther en uppsats som innehöll hans berömda 95 teser. Det brukar påstås att han spikade upp teserna på dörren till slottskyrkan i Wittenberg, men för den händelsen finns det inte några säkra belägg. Däremot vet vi att Luther verkligen skrev brevet till hertig Albrekt, eftersom det finns bevarat. Ett antal kopior av det finns i olika arkiv runt om i Europa, men originalet ingår faktiskt i Riksarkivets samlingar.

Lutherbrevet från 1517 anses vara startpunkten för reformationen, den stora omvandling av det västerländska samhället som bland annat tog sig uttryck i att kyrkan delades upp i katoliker och protestanter. Egentligen var det här en längre förändringsprocess som redan hade pågått under ett par hundra år, men Martin Luthers betydelse för kyrkans utveckling från 1500-talet och framåt kom att bli mycket stor.

Mer information om Lutherbrevets innehåll och hur det kom till Sverige kan man läsa i Arkivguld. Riksarkivets årsbok 2017.

Martin_Luther_1

Brev från Martin Luther till hertig Albrekt, 31 oktober 1517. Riksarkivet Marieberg

Visa alla månadens dokument