Före andra världskriget fanns i Sverige ingen organiserad underrättelsetjänst. I slutet av 1939 anslogs dock medel för en sådan organisation, och majoren Carl Petersén, som var verksam som legationsråd vid beskickningen i Berlin, utsågs till chef. Underrättelse-tjänstens namn blev snart C-byrån, ett namn som inte syftar på Peterséns förnamn som har framkastats utan ska uttydas Centralbyrån. Rapporter inkom i en strid ström från de svenska beskickningarna, inte minst i de nordiska länderna, som här rörande tyska anläggningar i trakten av Narvik.Skriverier i pressen om ekonomiska oegentligheter och en efterföljande utredning gjorde att verksamheten och dess chef blev kända för allmänheten, något som inte är önskvärt för en underrättelseorganisation. C-byrån avvecklades därför och efterträddes av T-kontoret i början av 1946. Båda organisationerna var internt kända som ”Firman”. Till chef utnämndes, något överraskande, akademikern Thede Palm, tidigare amanuens vid universitetsbiblioteket i Lund men som efter krigsutbrottet hade haft uppdrag för C-byrån vid norska gränsen. T-kontoret med Thede Palm som chef bestod fram till 1965, då den socialdemokratiska regeringen beslöt en radikal förändring och tillsatte Birger Elmér som chef för en organisation som gick under namnet IB. Thede Palms enskilda arkiv består av ett tjugotal volymer, vilka vid årsskiftet 2015/16 delvis gjordes tillgängliga för forskning. Här ser vi Palms pass, utfärdat den 31 oktober 1945 med hänvisning till kommande resor ”i offentligt uppdrag”. Passfodralet ses nedan.En av de mest färgstarka och legendomspunna medlemmarna av underrättelsetjänsten var Helmuth Ternberg. Ursprungligen kapten vid Dalregementet tjänstgjorde han som underrättelseofficer i början av andra världskriget och knöts snart till C-byrån, där han blev Peterséns närmaste man. Thede Palm använde sig av Ternbergs tjänster även inom T-kontoret men utan att ge honom fast anställning. Ternberg företog talrika resor till kontinenten, ibland under täcknamnet Gustaf Robert Brass. Denne Mr. Brass utrustades med falskt pass och nödvändiga dokument, dock inte motbok till Ternbergs besvikelse. Här skildras ett möte med en tysk underrättelseman ombord på ett tåg, där man får säga att Ternberg drog det längsta strået.

 


Källor:
Thede Palms arkiv, vol. 14 och 19.
Försvarsstaben, C-byrån (f.d. hemliga arkivet), BI:13, rapport 17/9 1943.

Peter Nordström

Visa alla månadens dokument