Skivan, som var den andra i en serie ”vietnamskivor”, utgavs 1972 och var en del av opinionsbildandet för att USA skulle avsluta sitt engagemang i Vietnam. På skivan medverkar grupperna Folkets Musik, Nixons Beska Droppar samt sånggrupper från Bandhagens och Östermalms FNL-grupper.

Mån_dok_MAR_april_2017_4   Mån_dok_MAR_april_2017_3

Albumet innehåller bland annat en sång om folket i den vietnamesiska hamnstaden Haiphong och En vietnamesisk bonde, som berättar historien om en bonde som blir självmordsbombare. Skivans teman sträcker sig dock längre än Vietnams gränser och innehåller även en hyllningssång till de frivilliga i spanska inbördeskriget, Internationella brigadens sång. B-sidan på skivan avslutas med en svensk version av FNL:s officiella sång Befria Södern (på vietnamesiska Giải phóng miền Nam), den svenska texttolkningen gjordes av Ola Palmaer och på skiva framfördes den av Bandhagens FNL-grupp samt 6500 stockholmare på Indokinadagen den 21 oktober 1972.

Mån_dok_MAR_april_2017_2   Mån_dok_MAR_april_2017_1

De förenade FNL-grupperna (DFFG) var från 1967 en svensk paraplyorganisation för fler än 200 lokala avdelningar inom den svenska Vietnamrörelsen. Organisationens mål var att bilda opinion för att USA skulle lämna Vietnam (sedermera utvidgat till Indokina) och för att stödja organisationen Front National de Liberation (FNL) i Sydvietnam. Organisationen gav bl. a. ut tidsskrifter och samlade in pengar på gator och torg. DFFG anordnade även studiecirklar, offentliga möten och demonstrationer. Till organisationen fanns alltså också sånggrupper knutna, vilka gav ut en rad fullängsdsskivor på ett eget förlag (Befria Södern). Vid krigsslutet 1975 släppte man även singeln Vietnam, Kambodja befriade! Det är oklart hur stor del i krigsutgången de svenska FNL-gruppernas arbete hade, om någon över huvud taget, men det är tveklöst att gruppernas arbete var helt avgörande för hur opinionen i landet formades. Vad gäller musiken och texterna på dessa skivor så måste var och en bilda sig en uppfattning om dess kvalitéer. Belackare anmärker troligen på att texterna andas en inte helt ringa del naivitet men skivorna hjälpte obestridligen till att sprida föreningarnas budskap bortom studiecirklar och möten och de återfinns med hög sannolikhet i många svenska hem.


Källa: Skivan ingår i arkivet efter De förenade FNL-grupperna och bevaras hos Riksarkivet i Marieberg.

Visa alla månadens dokument