Det här brevet skickades till landshövdingen i Västernorrland Carl Bunge den 17 mars 1792. Det tog några dagar för brevet att anlända till Härnösand, men den 22 mars kunde landshövding Bunge läsa den omskakande nyheten att kungen hade blivit skjuten mitt under en maskeradbal på operahuset. I brevet berättas också att man genast efter skottlossningen börjat söka efter förövaren och även lyckats med att anhålla och få en bekännelse av denne. ”Under härom anstäld och fortfarande ransakning i Wår och Rikets Svea Hof-Rätt, har väl afskjedade Capitainen Ankarström, i verkställigheten af detta svåra brott – äfven genom egen bekännelse, gjort sig saker [säker].”
Ett brevKlicka på bilden för förstoring eller på länkarna under

Sidan 1 Sidan 2


Månadens dokument mars, Landsarkivet i Härnösand
Källa: Västernorrlands läns landskanslis arkiv, volym DIaa:3

Visa alla månadens dokument