Ett exempel är denna nyårsönskan till ständerna som sattes upp utanför Riddarhuset 1758.

Nyårsönskan_smädesskrift

Det var vanligt att sätta upp paskiller som kritiserade stadens auktoritet och i detta fall på planket utmed Riddarhusets västra sida. Adelsmännen gick alltid förbi denna anslagstavla när de skulle lämna in sina skrivelser och kunde inte undgå att se meddelandena. Riksdagsmännen kunde i smädeskrifter omnämnas så som varande kanaljer och snöpta stackare mer eller mindre så som intelligensbefriade redskap för andras konspirationer.

I Stockholm fanns under mitten av 1700-talet endast en teater som låg i Bollhuset in till Tessinska palatset. På denna centrala plats sattes  t.ex. kritiska texter upp år 1765 med direkt adress till hattarna vars fall vid riksdagen storligen firades av mössanhängarna.

Källa: dokumentet finns i Riksarkivet Marieberg, samlingen Miscellanea, Ströskrifter och pasqviller, volym 37

Visa alla månadens dokument