Båda tillhörde kapten Gotzells kompani vid Hans von Fersens ståndsdragonregemente (Upplands ståndsdragoner), och inledde ett förhållande som pågick under cirka ett år under kompaniets inkvartering på olika platser i Sörmland och Västmanland. Roos var sedan 1710 eller något senare gift med den ryska officersdottern Maria Saplenia. Äktenskapet hade ingåtts under hans tid i S:t Petersburg. Jürgen Weiss, som kom från dåvarande Polen, var däremot ogift. Förhållandet fick ett dramatisk slut genom hustruns ingripande.

Anders Roos i generalmönsterrullan för Upplands ståndsdragonregemente 1704 – 1714:

Roos GMR
SE/KrA/0023/0/1627/ bild 219

Anders Roos var enligt egen uppgift född i Torsåsa i Smålands Kungahärad som son till trumslagaren under kung Karl XI:s drabanter Petter Nilsson Roos och Christina Justiana, som var född i Tyskland. Innan Anders Roos 1 juni 1713 antogs som soldat vid Hans von Fersens ståndsdragoner tillhörde han överste Banérs kronobergares infanteriregemente. Han deltog bland annat i det blodiga slaget vid Lesna i Vitryssland i september 1708. Efter den svenska förlusten blev han tillfångatagen och förd som krigsfånge till Moskva. Hans namn förekommer i en bevarad fånglista (Lista der Gefangenen in Mouskau). Efter cirka tre års fångenskap kom han till S:t Petersburg som galärslav, där han enligt egen vittnesbörd i likhet med hundratals andra krigsfångar tvingades arbeta på vallgravarna. Efter några år friköptes han av skeppsbyggmästaren Ritzer Bruun. En polack, som också varit i Bruuns tjänst, kunde under rättegången intyga att Roos i likhet med honom själv blivit illa behandlad och slagen av sin arbetsgivare. De valde därför att tillsammans fly till Sverige, vilket troligen skedde någon gång på våren 1713.

Jürgen Weiss i generalmönsterrullan för Upplands ståndsdragonregemente  1704 – 1714:

Weiss GMR
SE/KrA/0023/0/1627/bild 216

Av generalmönsterrullan framgår att Jürgen Weiss var 22 år, av tysk härkomst och antogs vid regementet den 10 augusti 1713 samt hunnit tjänstgöra under ¾ år. Han hade en röd 9 år gammal häst med bläs. I ett förhörsprotokoll uppges han vara född i byn Batrovarsty, cirka tre mil från Kuritz.

Läs mer om rättegången här

Visa alla månadens dokument