Kampen mot folksjukdomen tuberkulos, lungsot, som under slutet av 1800-talet skördade c 10.000 liv årligen i Sverige, tog ordentlig fart i mitten av 1890-talet. Svenska Läkarsällskapet rekommenderade efter omfattande diskussioner anläggandet av sanatorier byggda efter den tyske läkaren Hermann Brehmers modell. Fyra så kallade jubileumssanatorier kom att uppföras; Hålahult, Hässelby, Spenshult samt Österåsen. Till skillnad från de övriga sanatorierna uppfördes Österåsen helt i trä och byggdes 9 km väster om Sollefteå på en höjd ovanför Österåsens station. Den ligger vid dalgången kring Faxälven, som här ansluter till Ångermanälven, 180 m över havet med ”en vidunderlig utsikt över Ångermanälvens och Faxälvens floddalar”. Genom närheten till vattnet och den höglänta terrängen uppfylldes de miljökriterier som ansågs lämpliga för sanatorier med ren luft och friskt vatten. Österåsens sanatorium invigdes den 2 augusti 1901. Totalt fanns vid Österåsen då plats för 112 patienter. Efter en om- och tillbyggnad under 1920-talet tillkom ytterligare 24 platser. Österåsens sanatorium övertogs 1981 av Landstinget i Västernorrlands län och fungerar numera som hälsohem. Sedan 1987 är Österåsen klassat som byggnadsminne.
Ritning till sanatoriet Österåsen
Ritning: Ritningar till lungsotssanatorium vid Österåsen, 1900. Ur: Österåsens sanatoriums arkiv

Majken Eriksson (1912 - 2004) var dotter till guldsmeden och juveleraren Erik J Eriksson och Henny Eriksson i Härnösand. Majken påbörjade efter flickskolan studier på Högre allmänna läroverket i Härnösand, men de fick avbrytas då hon diagnostiserades med tuberkulos och skrevs in på Österåsens sanatorium för vila och behandling. Här kom Majken att stanna från oktober 1931 till april 1932. Hon tillfrisknade och kunde fortsätta sina studier vid läroverket och därefter fortsatte hon sin utbildning vid Uppsala universitet. Hon flyttade senare tillbaks till Härnösand och undervisade i språk vid läroverket och vid Tekniska gymnasiet. År 1939 gifte hon sig med Ingvar Hammarström (1909-1986), lektor vid läroverket i Härnösand. Från sin tid på Österåsen har Majken lämnat efter sig ett personarkiv som innehåller trettio brev skrivna under vistelsen på Österåsens sanatorium till familjen i Härnösand samt ett fotoalbum från samma tid. Breven berättar om livet på sanatoriet och kamratskapen patienterna emellan. Fotoalbumet innehåller verser och fotografier från sanatoriet och av det omgivande landskapet.
Foto av Majken
Foto: Ur Adjunkt Majken Hammarströms personarkiv. Fotograf; okänd.
Bildtext; Majsaren och Bibsaren.

Redan första dagen efter ankomsten till Österåsen skrev Majken det första brevet hem. Det inleddes med en kort presentation av rumskamraten och fortsatte med hur den första dagen varit. ” Käraste Mamma! Jag kanske skall rita några rader och tala om hur min första dag förflöt häruppe. Strax efter det att Mamma o Pappa farit, träffade jag La Leufvén. Jag satt och läste som bäst, då jag hörde någon komma gnolande på en schlager. Hon kom infarande med en rasande fart och ropade: Hej! Välkommen!” fort och kort och så föreställde hon sig. Och kan Mamma tänka sig, att det var hon som plockat och satt in blommorna på mitt nattduksbord! Det var väl hemskt rart av henne!” Brev: Ur Adjunkt Majken Hammarströms personarkiv.
Brev sida 1Brev sida 2Brev s. 3Brev s. 4

Kopia av det första brevet hem, 4 sidor Både Adjunkt Majken Hammarströms personarkiv och Österåsens sanatoriums arkiv förvaras på Landsarkivet i Härnösand och finns tillgängliga för forskning. Personarkivet finns ger en möjlighet att få en annan inblick i livet på Österåsen, en bild som de offentliga handlingarna från sanatoriets verksamhet kanske inte ger.

Månadens dokument december, Landsarkivet i Härnösand Källa: Adjunkt Majken Hammarströms personarkiv och Österåsens sanatoriums arkiv.

Visa alla månadens dokument