I Uppsala domkapitels arkiv finns handlingar rörande de svenska församlingarna i Nya Sverige, i nuvarande Delaware i USA. I detta arkiv finns bland annat prästdagböcker från 1700-talet. Här visas ett uppslag ur Nils Collins dagbok.

Nils Collin var en svensk präst från Funbo i Uppland, som arbetade i de svenska församlingarna i Amerika från 1770 och fram till sin död 1831. Han skrev bland annat om vad han gjorde i tjänsten och vad som hände i trakterna kring New Jersey och Philadelphia där han bodde.

På den första sidan i det här uppslaget i dagboken skriver Nils Collin om en avrättning. År 1779 ska en 19-årig man hängas och Nils Collin förbereder honom och är med som stöd vid avrättningen.

Därpå togo han och modren afsked under ömma tårar. Det var en syn som kunde röra ett stenhårdt hjerta …

Under en stor mängd af åskådare ledde jag honom til afrättsplaten, och gjorde där en allmän bön. Hvarpå han uphängdes och dödde. På des begäran hölt jag honom i handen til det sidsta.

På nästa sida skriver han om en vigsel som han förrättat.

I Junio sammanvigde jag tvenne svarta, och ett annat par i Julio …

*Negrar och hvitt folk … har jag aldrig vigt; ty sådant anses för mindre rätt, ehuru ingen lag det förbjuder.

*Detta är inte ett ord vi använder idag, men Nils Collin skriver detta år 1779 och använder sig av sin tids språkbruk.

Nils Collins dagbok finns utgiven både på svenska och engelska med titlarna Dagbok från New Jersey 1770-86 och The Journal and biography of Nicholas Collin 1746-1831.

 


Månadens dokument, november 2016
Uppsala domkapitel, Handlingar angående svenska församlingar i Amerika, F VIII: 9

Visa alla månadens dokument