Riksarkivet Helgeandsholmen

En tänkbar plats på 1870-talet var Helgeandsholmen, precis där riksdagshuset finns idag. På den här bilden, med rubriken ”En stockholmsk byggnadsfråga”, ser man ett förslag till hur det nya Riksarkivet hade kunnat se ut. Man kan notera att förslaget är påfallande likt riksdagshuset som senare byggdes på den här tomten. Det stod klart 1905, tillsammans med en annan byggnad som länge användes av Riksbanken.

För Riksarkivet ratades Helgeandsholmen med motiveringen att läget var alltför ocentralt. Det ansågs viktigt att Riksarkivet låg nära alla statliga myndigheter, och de var på den här tiden inrymda i olika byggnader på Riddarholmen.

Bilden är hämtad ur Riksarkivets ämbetsarkiv, kartor och ritningar över arkivbyggnader: RA byggnadsförslag nr 0.

Visa alla månadens dokument