Föreningen för kvinnans politiska rösträtt

Under många år kämpade kvinnorna i Sverige för att få rösträtt. Den 4 juni 1902 bildades Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm. Föreningen kom sedan att ingå i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, som tillkom 1903 och var en rikstäckande organisation. 

Affischen om offentligt möte 14 april 1912 tillhör Fredrikaförbundets arkiv, Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) i Stockholm, volym 2. Arkivet förvaras i Riksarkivet i Marieberg, Stockholm.

På Riksarkivets tema-sida kan man läsa mer om kampen för kvinnlig rösträtt http://riksarkivet.se/kvinnans-rostratt .

Visa alla månadens dokument