Genom en ny förordning 1937 (SFS 1937:339) infördes behovsprövad mödrahjälp i Sverige. Mödrahjälpen var tänkt att ersätta fattigunderstöd för nyblivna mammor med svag ekonomi och underlätta för den första tiden med ett nytt barn.
För att administrera mödrahjälpen inrättades en mödrahjälpsnämnd i varje landsting och i varje stad som inte tillhörde ett landsting. Ordförande och en ledamot utsågs av Kungl. Maj:t och en ledamot utsågs av landstinget eller staden. Ansökan om mödrahjälp lämnades in till kommunens barnavårdsnämnd, som också yttrade sig i och verkställde mödrahjälpsnämndens beslut. Barnavårdsnämnderna skötte kansligöromål för mödrahjälpsnämnden, men akterna med besluten har samlats i särskilda arkiv från mödrahjälpsnämnderna, som ansågs vara statliga organ.
Mödrahjälpsnämnden

Bilden visar sida ett av det första protokollet från Mödrahjälpsnämnden i Västerbottens län som hölls den 24 januari 1938. Man kan här läsa att två kvinnor från Vännäs by beviljades bidrag för att bekosta hemhjälp, kläder, sängutrustning och mat. Namnen på kvinnorna har suddats ut vid digitaliseringen för att skydda deras identitet. Det statliga bidraget från mödrahjälpsnämnden kunde antingen delas ut som ett rent bidrag eller i form av ett lån där antingen hela eller delar av summan skulle betalas tillbaks. Bedömningen gjordes av nämnden och om inte familjen ansågs ha möjlighet att betala tillbaks ett lån fick de pengar i form av bidrag.
Akterna som hör till protokollen och också förvaras i mödrahjälpsnämndernas arkiv innehåller detaljerade uppgifter om mödrarnas situation. Här kan man läsa om antalet barn i familjen, vilken inkomst man hade och annan information om levnadsvillkoren. Det var inte ovanligt att familjerna som sökte mödrahjälp också tidigare fått hjälp av kommunernas fattigvård. 
Mödrahjälpsnämnderna fanns mellan åren 1938-1962 och ersattes sedan från 1963 av lagen om allmän försäkring (SFS 1962:382) då föräldrapenning infördes.
Månadens dokument oktober, Landsarkivet i Härnösand
Källa: Mödrahjälpsnämnden i Västerbottens län, volym AI:1

 

Visa alla månadens dokument