I tidningen Fäderneslandet publicerades år 1914 ett antal annonser som av Svea hovrätt förklarades brottsliga med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen. De gällde försäljning av ”franskt gummi” och ”livmodersprutor”, vilket med andra ord är preventivmedel. Lägg dock märke till att annonserna nr 1 och 10 som bara omtalar ”gummivaror” faktiskt inte räknades som olagliga. Detta trots att det under åren 1911–1938 var förbjudet både att sälja och sprida kunskap om preventivmedel.

  

Bilden är hämtad ur arkivet från Tryckfrihetsexpeditionen, FI: 1, Riksarkivet Marieberg.

Visa alla månadens dokument