I Riksarkivet finns det många brev från moder Elisabeth och handlingar om hennes nya gren av Birgittinorden, främst i Katolska biskopsämbetets arkiv. I brev till den katolske biskopen Müller i Stockholm, daterat den 21 juli 1923, beskriver hon ett besök i gamla klosterkyrkan i Vadstena. Tre dagar senare, klockan 5 på morgonen, läste man den första katolska mässan sedan reformationen i klosterkyrkan.

Här kan du läsa mer om Maria Elisabeth Hesselblad (PDF).

Hesselblad 1Hesselblad 2
Brev från moder Elisabeth till katolske biskopen Müller. Källa: Katolska biskopsämbetets arkiv, Riksarkivet Marieberg.

Transkription

Amor meus                                           Vadstena 21-7-´23
crucifixus est
J.M.+J.B.

          Högvördige Gode
                     Biskop och vår Fader i Christo!

          Ankomna till vår Hl. Moder Birgittas ödelagda stad bedja vi få framföra vår
vördnadsfulla hälsning och barna trohet. De gamla minnena tala sitt tysta språk, men ack! hur
vi gripas av vemod vid synen af den gamla vördnadsvärda Helgedomens museilika tillstånd;
och hur tomt och kallt är det icke der inne! Det Heligaste af allt Heligt är borta! Vi tacka Gud,
från djupet af vår själ, för trons dyra gåva och bedja i ödmjukhet om dess berande till livets
sista stund. Fideles usque ad mortem!
          Prins Eugen, som besökte oss i Rom har bjudit oss till sin egendom nära Vadstena,
och som Eders Högv. i förväg gav oss lov att besöka de nödvändiga platser under vår resa,
ämna vi emottaga H.K.H. inbjudning åtföljda af Greve och Grevinnan von Rosen, som sedan
föra oss tillbaka till Vadstena.
          Min gamla Moder, som ej sett mig på 22 år, och nu är 87 år gammal beder mig
komma på ett litet besök. Vi bedja derför om lov att resa, för ett par dagar, till Lindesberg då
vi lämna Vadstena? Men äfter den sista i denna månad veta vi icke vart vi böra fara för att få
tak över huvudet. Men Gud vill nog genom Eders Högv. visa oss stället. Önskar Eders Högv.
att vi återkomma till Stockholm då vi besökt min gamla Moder i Lindesberg?
          Med Greve och Grevinnan von Rosen har jag haft långa alvarliga samtal och de äro
mycket närma vår Hl. Kyrka men den onda anden har många instrument för att hålla dem från
att taga det avgörande steget; men vi fortfara att bedja i hopp och förtröstan.
          Vi kyssa Hans Högv.´s invigda händer och bedja om den faderliga välsignelsen för
Syster Reynolds och
                                Ringa tjenarinnan i Herran
                                M. Elisabeth av St Birgitta O.Ss.S.

Den italienska översättningen är icke bra, men jag var sjuk på Rockelstad och kunde ej förr
sända den.
Visa alla månadens dokument