De flyende förde även med sig sina hästar och kor (sammanlagt ca 30 000 djur). Inför denna stora utmaning sände militärbefälhavaren för VI. militärområdet i Boden, Nils Rosenblad, ett telegram till all hjälpande personal.

 

Evakueringen kunde i stort genomföras enligt de uppgjorda planerna och i bilagda Slutord framfördes de samlade erfarenheterna därifrån.

 

Ingrid Karlsson

 

Källa

VI. militärbefälsstaben, f.d. hemliga handlingar, serie F II, volym 3

Visa alla månadens dokument