I rådhusrätt och magistratsarkiv går det att finna mångahanda saker. Bortsett från det vanligaste såsom domböcker, bouppteckningar och brottmålsakter, finns där även annat intressant material. I många av dessa arkiv, längst bak under rubriken Övriga handlingar, kan det finnas bevarade handlingar från enskilda personer. Det här materialet kanske inte hade överlevt tills idag om det inte varit för att det följt med i rättens arkiv.
Tidtabell
Tidtabell för tåg mellan New York och Washington, 1890 (Klicka på bilden för att se den i större format).

I Säters rådhusrätt och magistratsarkiv finns en volym med efterlämnade handlingar tillhörande en Albert Wilhelm Rehnström (Ö 4:7). I detta Månadens dokument tänkte vi visa två exempel på vad man kan finna i ett sådant material. Den ena är en tågtidtabell från USA mellan städerna New York och Washington, med stopp i Philadelphia och Baltimore. Det andra är en översiktsbild från Norddeutscher Lloyds ångfartyg Lahn.

Översiktsritning över ångfartyg

Översiktsbild Norddeutscher Lloyds ångfartyg Lahn. (Klicka på bilden för att se den i större format).

Hur kommer det sig att denna person sparat på dessa? Av övriga handlingar framgår att han sökt och fått beviljat patent i USA. Kanske åkte han tåg på någon del av ovan nämnda sträcka och för att veta när tåget gick behövdes tidtabellen. Över Atlanten tog han eventuellt ångbåten och för att hitta sin plats kan denna översiktsbild kommit väl till hands.
Kopia av tidningsartikel

Tidning för Wenersborgs stad och län, 1891-02-10 (Klicka på bilden för att se den i större format).

Patent hade han redan fått i Sverige och hans upptäckt förklaras närmare i tidningsartikeln som är hämtad från Tidning för Wenersborgs stad och län, 1891-02-10. En sökning på webben gav även träff på en av Nils Strindbergs observationsdagböcker, finns bland annat publicerad i Med Örnen mot polen: Andrées polarexpedition år 1897, där livsmedlet fanns med bland provianten vid ballongfärden över nordpolen.

Kopia ur bok 

Med Örnen mot polen : Andrées polarexpedition år 1897 / av S.A. Andrée, Nils Strindberg och Knut Frænkel ; utgiven på grundval av S. A. Andrées, Nils Strindbergs och Knut Frænkels anteckningar som hittades sommaren 1930 på Vitön av Svenska sällskapet för antropologi och geografi (Klicka på bilden för att se den i större format)

Delar av hans liv går att följa i arkiven som förvaras vid Landsarkivet i Uppsala. Herr Rehnström föddes 21/10 1843 i Nyköpings västra församling och dog 1/1 1927 i Rättviks församling.

Visa alla månadens dokument