I en död- och begravningsbok finns vanligtvis bara upplysningar vem den avlidna var med namn, yrkestitel, födelsedatum eller ålder och ibland dödsorsak. Om dödsorsaken inte var naturlig eller på grund av sjukdom kan det ibland finnas lite mer beskrivande text om händelsen. Just denna död- och begravningsbok från Harmångers kyrkoarkiv sträcker sig mellan åren 1796-1851 och ända in på 1820-talet har prästen skrivit ganska detaljerade levnadsberättelser om de avlidna. Två personer sticker ut och har väldigt långa texter skrivna om sig, nämligen Magnus Jacob Tannberg och Jonas Högberg. Skälet till att just dessa båda män fått längre texter tillägnade sin person är att de båda var viktiga män inom församlingen.

 
Klicka här för att se dokumenten i förstoring (pdf)

Den första vi får stifta bekantskap med är prosten och kyrkoherden Magnus Jacob Tannberg som var präst i Harmångers och Jättendals församlingar fram till dess han avled i januari 1802. Den andra är komministern i Harmångers och Jättendals församlingar Jonas Högberg som avled i april 1803. Troligtvis är det kyrkoherden Erik Tjerneld som har skrivit noteringarna i böckerna för den här tiden.
Ur Harmångers kyrkoarkiv, volym CI:4

Månadens dokument mars, Landsarkivet i Härnösand

 

Visa alla månadens dokument