Bråttom att få tillstånd att sätta upp affisch inför sommaren. Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund vill slå ett slag för folkhälsan med denna kampanjaffisch. Ansökan skickades in den 18 juni 1948 till magistraten i Köping.
Affisch om nykter ungdom

Klicka på bilden för förstoring

Till magistraten ansökte man om diverse tillstånd. Det kunde röra sig om allt från butiksägare som ville ha tillstånd att utsända musik, under korta perioder, genom högtalare från sin affärslokal till byggfirmor som ansökte om att få sätta upp en byggnadsställning för arbete på ett hus i staden.
Ansökan om tillstånd att sätta upp affsichTillstånd att sätta upp affisch

Klicka på bilderna för förstoring

Efterföljarna till de medeltida städernas borgmästare och råd, från 1600-talet kallade magistrater, var före kommunalreformen 1863 stadskommunernas styrelser. Samtidigt utgjorde magistraten statlig förvaltningsmyndighet inom staden och var dessutom allmän domstol. Som sådan betecknades den rådhusrätt eller rådstuvurätt.

Under 1900-talets lopp lades ett stort antal städer under landsrätt, varvid rådhusrätt och magistrat upphörde. Med utgången av år 1964 avskaffades magistratsfunktionen överallt. Samtidigt övertog staten huvudmannaskapet för kvarvarande rådhusrätter, vilka upphörde vid 1970 års utgång genom tingsrättsreformen.

Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund, SGU, var svenska IOGT:s ungdomsförbund mellan 1906 och 1970. Material från Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund förvaras bland annat på Riksarkivet i Arninge. Där finns tre delarkiv:

  1. Sveriges Godtemplares Ungdomsförbunds avd 42, 1929-1958
  2. Sveriges Godtemplares Ungdomsförbunds förlags AB, 1904-1954
  3. Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund Huvudarkivet, 1906-1970

Bevarat i arkivet finns dels ansökan om tillstånd att ställa ut tillfälliga affischpelare, en bilaga (kampanjaffischen) samt tillståndsbeviset undertecknat av magistraten.

Källa: Köpings rådhusrätt och magistrat, Ansökningar om tillståndsbevis 1947-1948, F 17 A:2

Visa alla månadens dokument