Flottsund har varit den södra infarten till Uppsala sedan staden grundades, både sjövägen och landvägen. Redan på 1500-talet började man med färjetrafik över ån. Färjeläget låg vid åkroken längre söder om den nuvarande bron över Fyrisån. Under medeltid fanns ett vadställe på ungefär samma plats.

Skötseln av färjan auktionerades ut och betalades med avgifter. Det var dock många transporter som var befriade från färjepenningar,
t ex kronans transporter av varor och ammunition, durch-marcher (militärtransporter), post- och fångförare samt boende i Ulleråkers härad så länge de deltog i färjans reparationer och nybyggande.

Avgifterna räckte oftast inte till så färjkarlen tvingades ofta ha en bisyssla. Ofta skötte de krogen som fanns intill färjeläget. Det fanns tre krogar runt färjeläget där man kunde få sig en bit mat och något att dricka. Uppe vid Kungseken låg Upkrogen, på den södra stranden vid färjeläget fanns Nederkrogen och på den norra sidan av Fyrisån låg Färjekrogen.

Månadens dokument från 1785 berättar om hur vägen ner till färjan på norra sidan blivit skadad av en kraftig vårflod. Kanten till ån behövde förstärkas med träpålar och arrendatorn av färjan anhåller hos Uppsala landskansli om att ”40 trän från Sunnersta eller någon annan kronopark skulle kunna användas till denna reparation”.

Dokument från Landskansliet om att trä behövs till pålning av bron (Klicka på dokumentet för att öppna en större fil).

I början av 1800-talet ersätts färjan med en pontonbro men ganska snart börjar man planera för att ersätta den med en öppningsbar bro. Den nya bron stod färdig 1832 och var till konstruktionen en rullbro av trä som vilade på två stenpelare. Bron gick under namnet ”Prins Gustafs bro”. Flera regementen blev kommenderade att hjälpa till vid brobyggandet och denna rekvisition skickades in till länsstyrelsen för att få ersättning för tre soldaters arbete.

Rekvisition på utbetalning för tre soldaters arbete vid Flottsunds brobyggnad (Klicka på bilden för större fil).

Den 31 maj 1858 var det dags för reparation av rullbron vid Flottsund.  Brobolagets huvudman H. Söderberg anhåller hos länsstyrelsen om att en kungörelse läses upp i kyrkorna i länet, och i vissa angränsande län, att bron var stängd för överfart den 9:e till den 21 juni och att resande i stället kunde ta vägen genom Nåntuna i Danmarks socken.

 

Kungörelse att rullbron Prins Gustaf kommer att vara avstängd för reparation 1858 (Klicka på bilden för en större fil).

Den nuvarande bron började planeras 1923. Bron, som skulle vara en svängbro av stål, började byggas en bit norr om den tidigare bron. Den invigdes 1924.

I dessa dagar pågår arbetet med att ersätta bron med en ny. De problem som Uppsalaborna upplever nu med broarbetet påminner en hel del om hur det måste ha varit vid de tidigare ombyggnaderna.


Källor: Länsstyrelsen i Uppsala län, landskansliet, E XI: 2, E XI: 4.

Lästips: Broar över Fyrisån, Flottsundsbron (www.scribo.se/broar-over-fyrisan-flottsundsbron)

Visa alla månadens dokument