Under slutet av 1800-talet var tuberkulos en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Länge fanns inga större möjligheter till vård för dem som insjuknade. Innan sekelskiftet 1900 fanns endast ett par mindre anstalter för "lungsiktiga". Vissa bondgårdar tog emot sjuka men kunde inte erbjuda annan vård än vila och mat. För den som saknade pengar fanns inte heller den möjligheten.

I Europa började vid samma tid särskilda sjukhus för tuberkulosbehandling bli vanliga: sanatorier (jmf latinets sanare, "bota, läkning"). Sanatorierna anlades ofta i skogsbygd, både för att isolera de sjuka och för att den friska luften ansågs hälsosam. Den klassiska bilden från sanatoriet visar de stora balkongerna och verandorna, där patienterna lades på rad nedbäddade i sina sängar.

Hos Landsarkivet i Vadstena finns arkiv från fyra sanatorier: Hålahult, Spenshult, Hessleby och Eksjö sanatorium. Hessleby, Hålahult och Spenshult var tre av landets fyra jubileumssanatorier.

Vinterbild från Hålahult

På denna vinterbild har fotografen fångat en nymodighet: "Artificiel belysning, luxlampa, elljus, vid Hålahult, uppfartsvägen. 1915."

När Oscar II firade 25 år som regent startade svenska folket en insamling till kungen. 2, 2 miljoner kronor samlades in och kungen beslöt att pengarna skulle användas för att uppföra sanatorier för tuberkulossjuka, de s.k. folksanatorierna. Sanatoriebyggandet hade föregåtts av krav på offentliga åtgärder för tuberkulosens bekämpande från bl.a. Svenska läkaresällskapet. Behovet av vårdplatser för lungsjuka runt sekelskiftet var enormt, särskilt i Stockholmsområdet.

Först ut av folksanatorierna var Hålahult i Örebro län år 1900 och Österåsen i Västernorrlands län år 1901. Därefter följde Hessleby i Jönköpings län 1901 och Spenshult i Hallands län 1913. De två sista kunde startas med hjälp av ytterligare bidrag från Riksdagen. Överstyrelsen för Oscar II:s jubileumsfond drev och förvaltade folksanatorierna, som också kallades jubileumssanatorier. Tuberkulossjukvården fortsatte att utvecklas under 1900-talet och förutom folksanatorierna tillkom sanatorier i kommunal och privat regi, landstingens epidemisjukvård m.m. Arkivet från Oscar II:s jubileumsfond finns hos Riksarkivet i Stockholm.

Patienter åker kälke, Hålahults sanatorium 

I Hålahults sanatoriums arkiv ingår en liten bildsamling. Där finns bilder av både exteriörer, interiörer, personal och patienter, bl.a. dessa fina vinterbilder. Om det är patienter eller personal, eller både och, som roar sig med kälkåkning framgår tyvärr inte av bilden. Den är daterad januari 1920.


Här kan du läsa mer om sanatoriearkiv: https://riksarkivet.se/sanatoriearkiv

Visa alla månadens dokument