Mån dok jan 2016 

Dokumentet är ett utdrag ur sjöförklaring jämte sjöförhör om torpederingen som hölls vid Svenska vicekonsulatet i Newcastle/Tyne den 16 april 1941. Texten härrör sig från lättmatros Egil Johannesens vittnesmål om händelsen. För att ta del av hela sjöförklaringen/sjöförhöret samt en förteckning över Korshamns besättning vid fartygets förolyckande (totalt 8 sidor), klicka här

I Kommerskollegiums arkiv i Marieberg förvaras en hel del handlingar rörande sänkta och förlista fartyg. När ett fartyg gick under eller råkade ut för en olycka så skulle ett sjöförhör och en sjöförklaring verkställas. Om sjöolyckan skedde utanför svenska farvatten skulle närmaste svenska konsulat eller vicekonsulat ta emot en redogörelse av händelserna från fartygets befälhavare. Vanligtvis skulle befälhavaren ombord lämna en skriftlig anmälan om sjöförklarings angivande, uppgifter om fartygets besättning samt en rapport om sjöolycka och - om skeppsdagboken gått förlorad - en skriftlig berättelse om händelseförloppet.


Källa: Riksarkivet, Kommerskollegium, Huvudarkivet, FIbb: 23.
Foto: Riksarkivet, Henrik Lithner

Visa alla månadens dokument