I Krigsarkivet finns en samling som heter Topografiska planscher. Den består av närmare 400 kopparstick och litografier i reproduktioner och nytryck. Motiven visar vyer och utsikter över städer och orter i Sverige och utomlands. Ett exempel ser vi här. Det är en vy över Karl Johans torg vid nuvarande Slussen i Stockholm en töcknig och gråkall vinterdag på 1860-talet med en knappt synbar sol. I bildens mitt ser vi Bengt Erland Fogelbergs berömda ryttarstaty av Karl XIV Johan, avtäckt under stor pompa och ståt i november 1854 och i bakgrunden skymtar bebyggelsen på Södermalm med Södra teatern och Katarina kyrka, som knappt framträder diset.

 

Litografin är utförd av Carl Johan Billmark, som började sin bana som handelsbiträde, men som kom att bli en av 1800-talets mest kända och uppskattade tecknare och litografer. Visserligen var han större delen av sitt liv bosatt och verksam i Paris, men besökte sitt gamla hemland på 1850- och 1860-talet där han tecknade motiv från Stockholm – till hans mest kända verk hör ett Stockholmspanorama, tryckt i Paris 1868 – men även från många andra platser i landet. Redan på 1850-talet gav han ut en vy över Gripsholms slott som blev hans genombrott i Sverige. Vyn över Karl Johans torg ingår i en serie med andra motiv från Stockholm, som i likhet med hans övriga litografier utmärks av en utpräglad känsla för valörer och stämningar.

Sedan Billmark utförde sin litografi över Karl Johans torg är mycket förändrat. Själva torget finns inte längre kvar och ryttarstatyn flyttades på 1930-talet närmare Gamla stan, där den vändes åt andra hållet. Alldeles nyligen flyttades den åter, nu till Slottsbacken i samband med att den stora och omdiskuterade ombyggnaden av Slussen påbörjades. Vad ryttarstatyn av Karl Johan sedan ska ta vägen är ännu inte bestämt.

Bo Lundström

Källor och litteratur

Krigsarkivet, Topografiska planscher, Stockholm
Lundström, Bo, Officeren som arkitekt och konstnär i det svenska 1800-talet, 1999
Wengström, G, Carl Johan Billmark, Svenskt biografiskt lexikon, band 4, 1924
Svenskt konstnärslexikon, band II, 1953

Visa alla månadens dokument