Den 24 juli 1865 blev den 35-årige underlöjtnanten Olof Fredrik Lindwall beordrad att tillsammans med en styrka på femtio man från Livkompaniet vid Kungliga Norrbottens fältjägarkår bege sig till Edefors. Uppdraget var att ge stöd till den lokala ordningsmakten att upprätthålla ordningen på Edefors marknad.

Många människor hade samlats kring den årliga marknaden som var en stor händelse i bygden och var efterlängtad av både bofasta och tillresta. Bygden levde upp när kringresande knallar och handelsmän kom och ställde upp sina stånd. Befolkningen i området fick ett välkommet avbrott i vardagen med möjlighet att köpa varor man annars inte hade tillgång till. En och annan lönnkrog öppnade och bidrog till att brännvinet flödade.

När Edefors marknad hölls det året gick det till en början lugnt till, men redan på marknadens andra dag uppstod slagsmål mellan ortsbor och kanalarbetare. Bråket pågick till sent på kvällen. Under de följande dagarna eskalerade oroligheterna och den tillförordnande kronolänsman Jakobsson hotades till livet när han försökte bringa ordning i kaoset.

Anledningen till oroligheterna och upploppsstämningen som rådde i Edefors hade sin grund i motsättningar mellan den bofasta jordbruksbefolkningen och de inflyttade kanalarbetarna som kommit till Edefors i och med byggandet av den så kallade Engelska kanalen. Det för uppgiften bildade svensk-engelska kanalbolaget The Gellivare Co Limited hade fått i uppgift att gräva kanaler förbi Luleälvens forsar i Edefors och längre söderut där älven passerar Boden, det vill säga vid Hedens forsar. Tanken var att skapa möjligheten att åtminstone delvis frakta den dyrbara järnmalmen från Gällivare på vattenled ned till masugnarna vid kusten.

 

Kanalprojektet i Lule älv ses här som röda sträckningar dels i norr vid Edefors, dels i söder vid Heden.
Detalj ur Sverige, topografiska kartor, Kommunikationskartor nr 2:117.

Dessvärre hade det nybildade bolaget ekonomiska problem. Löneutbetalningarna till kanalarbetarna, vilka ofta hade tagit med sig hela sin familj till Edefors, betalades ut sporadiskt, eller inte alls. Detta gjorde att de inflyttade arbetarna som hade levt på krita hos ortsbefolkningen i Edefors inte kunde betala sina räkningar och började nekas kredit. Levnadsförhållandena för alla blev sämre och osämjan grodde. Under marknadsdagarna blev friktionen mellan ortsbefolkningen och kanalarbetarna för stor vilket ledde till upploppen.

På söndagen anlände landsfiskalen i Överluleå, C. O. Bergmark tillsammans med Livkompaniets soldater med ångbåt till Edefors. Under Lindwalls befäl lyckades soldaterna kväsa upproret tillsammans med den lokala polisen. Omkring tjugo kanalarbetare samt en ortsbo anhölls och därefter återvände den militära styrkan till Boden med samma ångbåt de kommit med. Av kanalarbetarna häktades tio personer och flera av dem blev dömda till straffarbete eller dagsböter. Den man från ortsbefolkningen som blev anhållen dömdes till dagsböter för misshandel, då det enligt rätten inte kunde fastställas om han handlat i självförsvar eller inte.

 

 

 

 

Vi kan bara spekulera i vad Lindwall kände för den uppgift han blev tilldelad. I arkivet för Norrbottens regemente kan vi läsa att Lindwall fick befälet över styrkan då högre befäl bara en vecka tidigare hade överlämnat ansvaret för Livkompaniet till Lindwall och gått på sommarsemester. I den första ordern som gick ut till kompaniet nämns att någon av de två andra löjtnanterna Holmström och Bergman skulle ha befälet över styrkan. Enligt den ordern beordrades Lindwall att följa med som andre officer. Så blev det alltså inte, utan Lindwall fick ta befälet i väntan på att en löjtnant Rutberg som, via telegram, meddelades skulle ansluta senare.

 

Om Rutberg kom fram som tänkt framgår inte av källorna. Däremot finns det noteringar om att Lindwall, med en styrka om femtio män, återkom till hemorten den 5 augusti.

Engelska kanalen blev tyvärr aldrig färdigställd  på grund av de ekonomiska problemen. När endast 900 meter återstod att gräva av den totalt 8,5 km långa kanalen gick bolaget i konkurs. Resterna av kanalen är idag byggnadsminnesmärke.

Jenny Modig


Källor

- Norrbotten regemente, regementschefsexpeditionen,
Utgående skrivelser, 1854-1865, serie B1, volym 3
- Norrbottens regemente, Majorsexpeditionen,
Inkomna skrivelser, 1865, serie E1, volym 21
- Norrbottens regemente, Majorsexpeditionen,
Utgående skrivelser, 1856-1875, serie B1, volym 2
- Norrbottens regemente, Regementschefensexpeditionen,
Inkomna skrivelser från avdelningar inom regementet, 1865,
serie E3, volym 19.
- Sverige, topografiska kartor, Kommunikationskartor nr 2:117

Vill du läsa mer om Edeforsupproret och engelska kanalen?
• Axelsson, Alf W. Edeforsupproret 1865, Särtryck ur Norrbotten 1966, Norrbottens museum
• Wanler, Eva Bodens kommun, Från forntid till nutid, Boden 1980

Visa alla månadens dokument