Från och med 1788 ansvarade Serafimerordensgillet för landets länslasarett och hospital. Dit var lasaretten skyldiga att lämna in kvartalsvisa rapporter (så kallade sjukförslag).

Det här sjukförslaget från Västerås lasarett för första kvartalet 1788 ger upplysningar om patientens namn, hemvist, diagnos eller symtom, datum för intagning och utskrivning, behandling och dess resultat (frisk, obotlig, "död"). Lasarettsläkaren hette Carl Bruzelius. Sjukförslagen ersattes senare av årliga verksamhetsberättelser.  

Klicka på bilden och zooma för att se text tydligare.

   

Källa: Serafimerordensgillet, vol. 345a, Riksarkivet Marieberg
Foto: Henrik Lithner, Riksarkivet

Visa alla månadens dokument