Marinens ritningar

Flottans samlingar av kartor och ritningar, som går under namnet Marinens ritningar, kom ganska sent till Krigsarkivet. Först på 1950-talet fördes de hit från Sjöhistoriska museet. Samlingen, som uppgår till närmare 30 000 objekt, innehåller både kartor och ritningar från åren 1682-1949.

Här finns fartygs-, maskin- och artilleriritningar samt ritningar till byggnader, monument liksom kartor och stadsplaner. Ritningarna är utförda på papper men även ritningsväv och transparent ritningspapper förekommer. De vanligaste teknikerna är kol, grafit, bläck och akvarell. I samlingen finns också exempel på blå- och rödkopior.

I Marinens ritningar, Karlskrona station, finns ett antal ritningar till en ny Amiralitetskyrka i Karlskrona.

Amiralitetskyrkan i Karlskrona

Amiralitetsförsamlingens gamla träkyrka, invigd 1685, var tänkt att vara tillfällig och ersättas av en större stenkyrka. Efter många turer i ärendet lades grunden till en ny kyrka år 1760, ritad av Carl Johan Cronstedt. Men pengarna räckte inte till och byggprojektet lades ned.

Projektet skulle dock återupptas igen. År 1876 beställdes ett förslag från arkitekten Helgo Zetterwall, men det ansågs för stort och dyrbart och lades därför åt sidan. År 1893 utlystes en arkitekttävling där två bidrag inkom, men inget av dessa uppfattades som tillfredställande.  År 1899 utlystes därför en ny tävling. Tio bidrag inkom, men det vinnande förslaget samt de övriga nio avvisades av församlingen främst på grund av kyrkans tänkta placering. Ett av dessa förslag hade ritats av Ragnar Östberg.

År 1904 togs frågan åter upp och arkitekten Gustaf Améen fick uppdraget. Hans ritningar godkändes av alla instanser men fick avslag från Kungl. Maj:t. I och med detta tog historien med Amiralitetsförsamlingens stenkyrka slut, efter drygt 150 år - ett projekt som involverat många av Sveriges främsta arkitekter. Än idag står den ”temporära” träkyrkan från 1600-talet kvar. Den fick slutligen sin välbehövliga renovering som uppskjutits i väntan på en ny kyrka.

I samlingen Marinens ritningar finns ritningarna till en ny Amiralitetskyrka från 1750-60-tal, förslaget från 1876, tävlingsbidragen från 1893, två av tävlingsbidragen från 1899 samt förslaget från 1904. Nedan ses tre exempel.

 

Förslaget Religioso ritat 1893 av arkitekten Martin Borgstedt (1860-1915).

 

Korfasaden på förslaget ritat 1876 av arkitekten Helgo Zetterwall (1831-1907).

 

Förslaget med motto Karlskrona ritat 1893 av arkitekten Emil Befwe (1860-1929).

Omläggningsprojekt

Sedan 2014 pågår ett omläggningsprojekt av samlingen Marinens ritningar. Objekten inventeras mot förteckningarna och syrahaltiga omslag samt annat som kan bryta ner materialet avlägsnas. Ritningarna läggs sedan i nya syrafria omslag för en bättre och mer beständig förvaring.

Jennifer Vintkvist


Källor

- Marinens ritningar, Karlskrona station, serie A XVIII.
- Marinförvaltningen, Koncepter för nov 1897, B 1, volym 160, dnr.139A.

Litteratur
- William Anderson, Lars-Göran Kindström och Sigurd Curman, Amiralitetskyrkan i Karlskrona, Sveriges kyrkor nr 86, Stockholm, 1959.
- Bo Lundström, ”Ritningar och fotografier i Krigsarkivet”, Krigsarkivet 200 år, 2005.

Visa alla månadens dokument