Denna religiösa rörelse hade grundats 1881 av ett förmöget amerikanskt par vid namn Spafford från Chicago. Efter att ha förlorat fem av sina barn begav sig paret Spafford till Jerusalem för att där grunda en koloni som skulle leva efter urkristna principer.

En svensk sjöman, Olof Henrik Larsson, som blivit bekant med Spaffords och deras idéer, blev predikant och grundade en väckelserörelse i Nås. Då Olof Henrik Larsson med hustru utvandrande till Jerusalem följde deras anhängare från socknen med.

Händelsen väckte stor uppmärksamhet i samtiden och har skildrats av Selma Lagerlöf i romanen Jerusalem. Hon besökte själv kolonin under en längre resa i orienten vid sekelskiftet. Idag finns i Jerusalem inga ättlingar kvar efter dalabönderna.

Dokumentet med namnen på de dalabönder som utvandrade från Nås socken till Palestina förvaras i Riksarkivet i Arninge, ingår i Statistiska Centralbyråns arkiv, 1:a avd Byrån för befolkningsstatistik, serie H3AA:164.

Klicka på bilderna för att se dokumenten tydligare.

             

Visa alla månadens dokument