Under hösten 2006 skänktes till Krigsarkivet material som bland annat kastar mer ljus över två speciella förhållanden: brevcensuren och rymningsförsöken.

Albatross råkade i strid med ryska fartyg utanför Gotlands ostkust den 2 juli 1915. Efter striden internerades de överlevande av besättningen på Gotland, först i Roma och sedan på Tofta skjutfält vid Visby. Fartyget var då svårt skadat.

 

Albatross. (Gunnar Löfgrens arkiv, volym 4).

Besättningen räknade ursprungligen 238 man, varav 29 omkom vid striden. Sedan skedde kontinuerligt en minskning av antalet internerade. Någon dog, några lyckades fly och flera sändes hem till Tyskland, främst de som blivit svårt sårade vid striden.

Odaterat men troligen 1916.

 

De internerade kunde inte fritt meddela sig med Tyskland. Avgående telegram och post censurerades. Uppgifter som berörde förhållanden vid den svenska krigsmakten var förbjudna. Inkomna telegram och postförsändelser censurerades däremot inte. Telefonsamtal var tillåtna efter tillstånd och med närvaro av svensk officer.

Vad som verkligen censurerades framgår av en ”Censurbok” för 1916 och 1917, där förgripliga avsnitt i brev skrevs av och i några fall hela olämpliga brev klistrades in. Det visar sig att det sällan var militära uppgifter om svensk trupp som censurerades, snarare allmänna klagomål. Dålig mat och känslan av instängdhet och ofrihet var två återkommande, men bortcensurerade, inslag. Det är föga förvånande att inte alla kom att se på Gotland med blida ögon ”…diese verlauste Insel…Es ist hier so ungesund wie möglich” är ett ganska typiskt citat.

 

 
 
 
 

Inte så konstigt då att några försökte rymma. En dristade sig till och med till att skicka ett kort under rymningen med bland annat den censurerade texten ”Bald ist das Ziel erreicht”. Så blev det nu inte, utan han infångades. En annan rymling kunde tyckas ha speciellt goda förutsättningar att lyckas. Han uppgavs nämligen i rullan ha yrket ”Kungl Detektiv”. Inte ens detta hjälpte dock utan han infångades och dömdes till 15 dagars vaktarrest. Även de två som i juni 1916 försökte gömma sig under golvet i sin barack för att sedan fly upptäcktes.

 

Flera lyckades dock ta sig till Tyskland. Två som rymde tillsammans klarade detta och den 19 april 1917 skedde den största gemensamma rymningen. Fyra personer tog sig ut, varav en som blivit svårt sårad vid striden. Angående deras öden står i rullan lakoniskt: ”Anlänt till Tyskland s/amma/ månad”, alltså efter ett framgångsrikt företag. En av dem hade för övrigt gjort ett tidigare misslyckat rymningsförsök.

De censurerade brevpartierna och rymningarna kan möjligen ge en något annorlunda bild av verkligheten för de internerade än de skildringar som gavs när de i flera fall långt senare utfrågades om sina intryck från det svenska semesterparadiset.

Tack till Evabritta och Börje Wallberg som skänkt materialet till Krigsarkivet. Det kommer att tillföras till Militärbefälet på Gotlands arkiv.

 

Visa alla månadens dokument