De som njöt av det vackra vädret anade nog först alltför sent att den också var den sista sommaren som man kunde njuta av på länge. Ja, för många unga ute i Europa var den till och med den sista eller en av de allra sista i deras liv.

 

Orsaken till detta hette Gavrilo Princip. När han den 28 juni 1914 mördade det österrikisk-ungerska tronföljarparet satte han i gång en process som ledde till det dittills mest förödande kriget, första världskriget. Världshistoriens mest skickelsedigra attentat! Efter en månad av överväganden och ett oantagbart ultimatum förklarade Österrike-Ungern, stödda av Tyskland, krig mot Serbien, som stött Princip. Den svenske militärattachén i Wien rapporterade hem till Generalstaben och bifogade en löpsedel. Tidningen gick dock händelserna något i förväg. Kriget förklarades tre dagar senare.

På detta sätt startade det tredje Balkankriget som emellertid efter några få dagar utvecklades till ett storkrig med även Tyskland, Ryssland, Frankrike och England inblandade. Redan den 4 augusti stod detta klart och klarsynta bedömare befarade att det gamla Europa skulle gå i graven. De flesta trodde dock på ett snabbt och våldsamt krig, naturligtvis med seger för den egna sidan.

 

Utvecklingen var så snabb att de flesta länderna gick i krig utan klart specificerade krigsmål. Tyskland, till exempel, visste mycket väl hur man skulle inleda kriget (Schlieffenplanen) men vad man skulle göra efter den förväntade snabba segern var oklart. Luckan fylldes bland annat av mer humoristiska förslag, som detta nedan från hösten 1914. Förslagsställaren hjälpte även motståndarna att formulera deras krigsmål! Att skämta om dessa saker var förmodligen bara möjligt i början av kriget. När de enorma förlusterna börjat komma och sedan propagandan hårdnat alltmer blev det allt svårare.

 

När kriget väl kommit igång blev det debuten i större skala för det nya vapnet, flyget. Flygplanen var mest användbara för spaning men kunde också utnyttjas för att anfalla trupp. Diverse mer eller mindre effektiva metoder för detta togs fram, bland annat ett slags stålpilar. 150 stycken av dem förvarades i en låda, som tömdes när man kom ovanför till exempel en skyttegrav. Enligt den svenske militärattachén i Paris, som sände hem denna pil, fick de en så stor genomslagskraft att de kunde tränga igenom till och med en häst. (Dokument 3) Detta primitiva stridsmedel ersattes dock snart av mer effektiva.

 

 

Visa alla månadens dokument