Hur dessa skulle utformas finns bl. a. beskrivet i "Förslag till Kokinstruktion" år 1910. Västernorrlands regemente hade vid denna tid sin mötesplats vid Sånga mo öster om Sollefteå i Ångermanland. På fotografiet ses de karaktäristiska kopparkittlarna som användes redan under Karl XI:s tid. De s.k. kokgravarna och kopparkittlarna var i bruk ända in på1900-talet då de ersattes av mobila fältkök.

Matlagning vid kokgravar vid Västernorrlands regemente år 1897.

Ärtsoppan

S.k. provianteringsstater reglerade alltsedan Karl XII:s tid noggrant hur mycket och vilken mat soldaterna skulle få. Huvudfödan i fält skulle vara hållbar och lätthanterlig, men samtidigt näringsrik. Den med den svenska armén så starkt förknippade ärtsoppan ansågs särskilt bra som föda, då den både var mättande och energirik. Provianten kom således länge att utgöras av torkade och saltade varor såsom fläsk, gryn och ärtor. Av Portionsstat å kokföda från Hälsinge regemente år 1890 kan man se att gula ärtor och saltat fläsk utgjorde middagsmålet tre dagar i veckan.

 

Källor

Förslag till kokinstruktion. Anbefalldt 1910 (tryck).
Foto från Västernorrlands regemente 1897, Gruppfotosamlingen, Krigsarkivet.
Portionsstat å kokföda 1890, Hälsinge regemente -1907, volym 596.

Visa alla månadens dokument