Fock var utbildad civilingenjör med internationell praktik hos Siemens i Berlin, Maxim Gun Company i London och The Navy department i Washington. Han var även knuten till The pneumatic Dynamite Gun Company i New York som sprängämnesexpert när han den 22/11 1893 blev värvad som chef för John Ericsons experiment-kanonbåt Destroyer som då uppköptes av den brasilianska regeringssidan under ledning av marskalk Floriano Peixoto under pågående inbördeskrig.

Destroyer var försedd med en pneumatisk (trycklufts-) dynamitkanon av John Ericsons konstruktion. Den var placerad under vattenlinjen i fartygets stäv och i dess längdriktning. Destroyer fick dock ingen användning för sin dynamitkanon under kriget.

Fock utnämndes vid inträdet i brasiliansk tjänst till kaptenlöjtnant samt senare efter nedan nämnda sjöstrid till kommendörkapten (Capitao de Fragata).

 

Nils Fock i brasiliansk officersuniform.

Efter en äventyrlig resa till Rio - dråpligt och drastiskt skildrad av Nils Fock i hans bok "På äventyr i Sydamerika" (Stockholm 1920) sjönk fartyget helt odramatiskt i Rios hamn. Fock fick dock sitt elddop under kriget då han som fartygschef för regeringssidans torpedkanonbåt Gustavo Sampaio med ett torpedskott lyckades sänka den revolterande amiralen Custodio de Mellos flaggskepp, slagskeppet Aquidaban.

Nils Fock lämnade Brasilien efter diverse ärebetygelser och efter tjänstgöring som lärare vid den brasilianska sjökrigsskolan i slutet av 1894. Han återvände så småningom till Sverige och avled i Skövde 1925.

Hans arkiv som överlämnades till Krigsarkivet 1953 innehåller förutom en diminutiv dagbok förd växelvis på engelska och portugisiska under tjänstgöringen i den brasilianska flottan även åtskilliga unika fotografier från inbördeskriget - bl a torde fotografiet (taget från Destroyer) vara ett av de äldsta existerande med en sjöstrid som motiv (mars 1894). Sjöstriden finns beskriven i Focks dagbok den 13-14 mars 1894.

 

Referenser

Nils Focks arkiv
Nils Fock: Minbåtsattacken vid S:ta Katharina (Tidskrift i sjöväsendet 1895)
Nils Fock: På äventyr i Sydamerika (1920)
Axel Paulin: Svenska öden i Sydamerika (1951)

Visa alla månadens dokument