När en soldat begått ett brott så ställdes han inför krigsrätten vid sitt regemente. Här visas ett exempel på ett protokoll från krigsrätten vid Västmanlands regemente 1821:

Soldat nr 110 vid Överstelöjtnantens kompani Abraham Tjäder kommer inte överens med sin rote. Han beslutar sig därför att avvika från roten. Den 3 november 1820 börjar han sin vandring ner till Stockholm. Han tar med sig sin brors s.k. avskedspass i vilket det står att brodern varit soldat (vid namnet Frunck) men blivit avskedad p.g.a. dövhet och sjukdom.

Trots att regementet sänder ut en efterlysning av Tjäder så lyckas han nå Stockholm utan att bli gripen.

När han kommer till Stockholm slår han sig ner på en krog ute på Ladugårdslandet. Där kommer han att samtala med en artillerist från Svea artilleriregemente. Denne artillerist undrar om Tjäder är "ledig karl" så att han kan ta värvning vid Svea artilleriregemente.

- Jag är ledig, svarar Tjäder, men jag har inga papper som styrker det. Artilleristen ser dock att han har något i sin bröstficka, varpå han rycker till sig detta, som visar sig vara nämnda avskedspass. Han tar avskedspasset med sig till sin kompanichef och återkommer strax till Tjäder och ber honom följa med honom till sin chef.

Kompanichefen undrar hur det kommer sig att han nu kan höra så väl trots att det i avskedspasset står att han är döv och han undrar hur han kunnat återvinna sin hälsa. Tjäder svarar att han låtsades vara döv för att komma ifrån sin rote och vad beträffar den försvagade hälsan var han nu lycklig att ha blivit frisk igen! Han antas till artillerist och får en del av lönen direkt. Men snart kommer efterlysningen ikapp honom! Han förhörs och han erkänner. Nu vill man också veta vad han gjort förut:

I början av sin soldattid skötte han sig väl och hade t.o.m. fått medaljen för tapperhet i fält. Men under de senare åren hade han straffats både för fylleri och försummelse i tjänst ett flertal gånger. Nu hade han ju dessutom erhållit lön från två regementen samtidigt. Han hade rymt och han hade använt sig av sin brors avskedspass. Hans straff blev därför avsked från tjänsten och därtill "40 par spö, tre slag avparet".

Visa alla månadens dokument