Redan 1812 infördes allmän beväring i Sverige. Då var utbildningen endast ett par veckor, men den förlängdes successivt under senare delen av 1800-talet.

I och med 1901 års härordning var utbildningen på 150 dagar för infanteriet följt av tre repetitionsövningar om 30 dagar under de följande tre åren.

Männen skulle mönstra vid 21 års ålder och avskrevs vid 40. Värnpliktsåldern ökades sedan för att 1954 vara mellan 18 och 47 års ålder.

I Värmlands regemente fick de värnpliktiga skriva en kort levnadsbeskrivning och ibland även en berättelse om sitt midsommarfirande. Dessa finns bevarade för åren 1909-1913. Månadens dokument är en sådan levnadsbeskrivning hämtad från 1913. Den är skriven av Helmer Nilsson född 21 november 1891 och bosatt i Västanberg i Råda församling.

Av hans stamkort framgår att han gjort tre repövningar och dessutom krigstjänstgöring i två omgångar. Baksidan visar att han var menig och mönstrade varje år fram till 1932. Året därpå, vid 42 års ålder, avskrevs han.

Visa alla månadens dokument