Den femte december 1883 lämnade fregatten Vanadis Karlskrona och påbörjade en världsomsegling som varade i nästan 18 månader. Vanadis anlöpte bl.a. Rio de Janeiro, Valparaiso, Tahiti, Jokohama, Singapore, Calcutta, Port Said och Gibraltar. Expeditionen hade framför allt kommersiella, men även militära och vetenskapliga syften. Det militära syftet var att öva och utbilda befäl.

Som framgår av kompanirullan för Tjust kompani fanns båtsman nr. 100 Johan Oskar Humbla med ombord. Vid tiden för Vanadis världsomsegling 1883 var Humbla 23 år och redan en erfaren båtsman med närmare sex tjänsteår bakom sig.

En kompanirulla innehåller samlade uppgifter om båtsmännen på ett kompani. Om Johan Oskar Humbla får vi bl.a. veta att han föddes den 21 december 1860 i Västervik som Johan Oskar Johansson. Efter att tidigare ha arbetat som dräng antogs han den nionde februari 1878 till båtsman vid Rumhults rote i Hjorteds socken i Småland. Liksom föregångarna på det torp han erhöll -Kropphällarna - måste han i sin roll som kronans karl anta namnet Humbla.

Tjusts kompaniområde

I kompanirullan finns anteckningar om Humblas signalemente, hans militära skolgång och tjänstgöring samt de befordringar och bestraffningar som han fick. Humbla gifte sig 1882.

Nr. 100 Humbla från Tjust var den ende i manskapet som förde dagbok under hela resan med Vanadis. Han skrev om arbete ombord och upplevelser i hamn. Dagboken finns på Kulbackens museum i Västervik och har även utgivits i bokform.

 

Visa alla månadens dokument