Att svenska regeringen trots starka protester från svensk opinion gav efter för ryska krav och utlämnade balter och tyskar i december 1945 och januari 1946 har förblivit ett svenskt trauma.

I början av maj 1945 kom en ström av militärflyktingar från Baltikum till Sverige. Huvuddelen av flyktingarna var tyskar. En del var balter. Tyskarna tillhörde "Heerensgruppe Kurland".

Flyktingarna internerades i olika läger. Den 8 maj 1946 upprättades läger bl. a. i Bökeberg, Backamo och Ränneslätt. Närmare 1000 interner placerades i lägret på Ränneslätt utanför Eksjö.

Vid utrymningen av lägret i november 1945 omfattade tysklägret 500 och baltlägret 163 man. Bevakningspersonalen uppgick till omkring 100 man.

Kaptenen i ingenjörtruppernas reserv, advokaten Erik Trägårdh utsågs till lägerchef den 16 maj och avgick på egen begäran i slutet av augusti 1945.

Två bilder som föreställer lägerchefen Erik Trägårdh i ljus uniform och den tyske kommendanten i svart.

Curt Ekholm, som var med om stormningen av lägret den 30 november, då som ung löjtnant vid I 12, skriver i sin avhandling Balt- och tyskutlämningen 1945-1946 om Erik Trägårdhs insats :

" Genom god organisationsförmåga, smidighet och inte minst en stor personlig arbetsinsats fick han lägerorganisationen att fungera. Hans personliga egenskaper gjorde att han tillvann sig en stor respekt och odelat förtroende hos internerna."

 

Visa alla månadens dokument