Konferens 8–9 november 2023  i Staare/Östersund

Vy över vintrigt Östersund 

Tema för konferensen är hur arkivinstitutionerna dokumenterar det samiska samhället, en diskussion om frågan kring repatriering av det samiska kulturarvet och presentation av aktuell forskning kring samisk historia. 

 

Program

Här kan du läsa programmet för konferensen 8–9 november.

 

Praktisk information

Tiderna för konferensen är:

  • 8 november kl. 9.00–16.30. Festmiddag på hotell Gamla Teatern kl. 19.00.
  • 9 november kl. 9.00–15.00.

 

Plats: Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet i Östersund, Hörsal F 214.

Det är också möjligt att delta digitalt.


Språk: På konferensen kommer det att talas engelska, sydsamiska och nordsamiska. Konferensen tolkas. Du väljer vilket språk du vill har tolkning till i anmälningsformuläret.

 

Kostnad:

Pris för deltagande på plats: 1500 kr i priset ingår lunch och kaffe båda dagarna.
Pris för middagen 300 kr
Pris för deltagande digitalt: 250 kr
Priserna är exklusive moms.

 

Anmälan

Vill du delta på plats i Östersund anmäler du dig via den här länken:
Makt och Minne, på plats i Östersund

 

Vill du istället delta digitalt anmäler du dig här:
Makt och Minne, Digitalt deltagande

 

Anmälan är öppen fram till 15 oktober.

Använd webbläsarna Chrome eller Egde då fungerar anmälningsformuläret bäst.

 

Tema

Konferensen har tre huvudspår;

Arkivinstitutionerna och den samiska samhällsdokumentationen

2023 är frågan om de samiska arkiven i Norden högaktuell på grund av Sanningskommissionernas pågående arbete i Sverige, Norge och Finland med att dokumentera statens behandling av samerna och arkiven blir här centrala.

Arbetet med att ta tillvara och tillgängliggöra samiska arkiv är organiserat på olika sätt i Norden och i Sverige har arkivutredningen Härifrån till evigheten (2021) berört frågan. I  en paneldebatt lyfts frågan om de samiska arkiven på politisk nivå.

Repatriering av det samiska kulturarvet

I detta block berörs både teoretiska aspekter på repatriering av samiskt kulturarv liksom repatrieringsförsök i praktiken. Analoga och digitala lösningar presenteras från både museums- och arkivsektorn.

Forskningen fronter

Aktuell historisk forskning om Sápmi presenteras. T ex möter vi samisk historia sedd genom maktapparatens arkiv, ny forskning om sydsamisk historia och om skoltsamiskt självstyre.

 

Arrangörer

Arrangörer är Riksarkiven i Sverige, Norge och Finland, Sámi Arkiiva i Norge, Samearkivet i Finland, Gaskeuniversiteete /Mittuniversitetet, Gaaltije – saemien museume och Föreningsarkivet i Jämtlands län.

 

Arrangörer för konferensen Makt och minne III 

 

Kontakt

Om du har frågor kontakta:

 

Konferensen har fått stöd från Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram.