Kommande tillfällen och anmälan

Kurs i att genomföra gallringsutredningar

Riksarkivet inbjuder dig som arbetar med arkivfrågor på en statlig myndighet till en kurs som gör dig bättre rustad att genomföra gallringsutredningar.

Myndigheter ska fortlöpande utreda förutsättningarna för gallring. I höst anordnar därför Riksarkivet en utbildning med syfte att ge stöd i den uppgiften. Kursen kommer att ge dig en översikt över de lagrum som styr området, grundläggande kunskaper för att genomföra en gallringsutredning och vägledning i att ansöka om myndighetsspecifika föreskrifter.

I kursen ingår även fördjupningar på tre aktuella områden, som hjälper dig att:

  • utreda möjligheten att tillämpa Riksarkivets befintliga föreskrifter
  • utreda frågan om gallring efter skanning
  • utreda frågan om överlämnande, införlivande och återlämnande av allmänna handlingar.

Datum: 14 november, en dag (9.30 – 16:15), kaffe serveras från 9:00
Plats: Riksarkivet Marieberg (Stockholm), Oxenstierna 1 och 2

Anmäl dig här: https://magnetevent.se/Event/kurs-i-att-genomfora-gallringsutredningar-22058/

Kontakta Sara Jacobson, sara.jacobson@riksarkivet.se om du har frågor om kursen.

 

Riksarkivets arkivkonferens den 2 oktober 2018


Riksarkivets årliga arkivkonferens behandlar aktuella frågor om informationshantering. Konferensen riktar sig främst till statliga myndigheter, men andra deltagare är också välkomna.

Konferensens syfte är tredelat. En viktig del är att konferensen ska vara ett tillfälle för möten och samtal mellan Riksarkivets olika funktioner och de myndigheter som vi samverkar med. Dessutom vill vi genom konferensen informera om och få respons på det arbete som pågår vid Riksarkivet. Till sist vill vi ge olika aktörer inom externa angränsande områden med påverkan på statlig informations- och arkivhantering utrymme att berika samtalet.

Årets konferens hålls liksom förra året i Näringslivets hus. Vi kommer att vara i Industrisalen, som rymmer 250 personer, och vi räknar med att alla som vill delta kommer att få plats. Konferensen pågår hela dagen och lunch samt fika på förmiddag och eftermiddag ingår.

Notera gärna datumet i din kalender.

Det kostar 2 900 kronor, exklusive moms, att delta.

Du kan anmäla dig genom denna länk.
https://magnetevent.se/Event/arkivkonferens-2018-21605/
Senaste dag för anmälan är 17 september 2018.

Mer information kommer längre fram. Vi kompletterar med program på denna sida allteftersom inslagen fastställs.

 

Material från tidigare tillfällen

I vänstra menyn under rubriken Presentationer hittar du material från tidigare seminarier och konferenser.