Kommande tillfällen och anmälan

De samhällsviktiga arkiven - webbsänd seminarieserie från Riksarkivet

”De samhällsviktiga arkiven” är namnet på en seminarieserie från Riksarkivet med fokus på demokrati, att dokumentera det extraordinära, informationssäkerhet och arkivförvaltning.

För att möta vår tids utmaningar belyser årets tema arkivens roll i demokratin och i samhället. Utmaningar som till exempel ökat bevarande med anledning av Corona-pandemin, digitalisering, informationssäkerhetsmässiga aspekter och riktigt långvarigt bevarande av samhällsviktig information.

Riksarkivets årliga konferens för informationshantering ersätts i år av en serie webbsända seminarier med presentationer och samtal om de samhällsviktiga arkiven.

Med serien "De samhällsviktiga arkiven" lyfter Riksarkivet och inbjudna talare fram spännande perspektiv och behandlar aktuella frågor om arkivverksamhet i såväl offentlig som enskild sektor. Seminarieserien riktar sig till arkivarier i hela samhället. Andra yrkesgrupper med anknytning till arkivfrågor inom informationshantering är också varmt välkomna.

  • Arkiven och framtiden, demokrati, tillit och samhällsviktig information
    Torsdag 8 oktober 2020 kl. 10.00 – 12.00
  • Att dokumentera det extraordinära, samverkan och utveckling
    Onsdag 14 oktober 2020 kl. 10.00 – 12.00
  • Informationssäkerhet och arkivförvaltning
    Torsdag 22 oktober 2020 kl. 10.00 – 12.00

Här hittar du program för seminarierna.
Här kan du läsa mer om programmets innehåll och medverkande.

Här kan du anmäla dig till ett eller flera seminarier:
https://magnetevent.se/Event/de-samhallsviktiga-arkiven-38595/

Senaste dag för anmälan är 1 oktober 2020.
Seminarieserien kommer att efterpubliceras. Mer information om detta kommer senare.

Avanmälan sker via mail till framjande@riksarkivet.se

Välkommen!
 

Material från tidigare tillfällen

I vänstra menyn under rubriken Presentationer hittar du material från tidigare seminarier och konferenser.