Kommande tillfällen och anmälan

Riksarkivets arkivkonferens den 10 oktober

Årets konferens startar tidigare än vanligt, med registrering och kaffe från klockan 08.30, för att ge plats åt fler intressanta föredrag. Vi vill att ni som deltar får ut så mycket som möjligt av dagen.

Konferensen riktar sig främst till statliga myndigheter, men alla som är intresserade är välkomna.

Vi informerar om

  • Förvaltningsgemensamma specifikationer, särskilt om FGS:er för arkivredovisning
  • Riksarkivets arbete med PSI och öppna data
  • Tillsynsenhetens inspektioner
  • Principer för val av format
  • Kommande arkivutredning
  • Dataskyddsförordningens påverkan på informationshanteringen, med mera

Konferensen hålls i Näringslivets hus i Stockholm. Det kostar 2 900 kronor, exklusive moms, att delta.

Din anmälan ska vara inne senast den 27 september.

Här kan du anmäla dig
https://magnetevent.se/Event/arkivkonferens-2017-15029/

Eventuella frågor kan du ställa till
framjande@riksarkivet.se.

Här kan du ta del av programmet.

 

Kurs i att genomföra gallringsutredningar den 19 oktober                  OBS! Kursen är nu fullbokad!


Riksarkivet inbjuder dig som arbetar med arkivfrågor på en statlig myndighet till en kurs som gör dig bättre rustad att genomföra gallringsutredningar.

Myndigheter ska fortlöpande utreda förutsättningarna för gallring. Till hösten anordnar därför Riksarkivet en utbildning som gör dig bättre rustad för den uppgiften. Kursen kommer att ge dig en översikt över de lagrum som styr området, grundläggande kunskaper för att genomföra en gallringsutredning och vägledning i att ansöka om myndighetsspecifika föreskrifter.

I kursen ingår även fördjupningar på tre aktuella områden, som hjälper dig att:
• utreda möjligheten att tillämpa Riksarkivets befintliga föreskrifter
• utreda frågan om gallring efter skanning
• utreda frågan om överlämnande, införlivande och återlämnande av allmänna handlingar.


Utbildningen kommer att bestå av föreläsningar och innehålla övningsexempel samt tid för frågor och diskussion. Förbered er gärna genom att läsa mer om gallring på vår Webbplats. Du kan följa den här länken; https://riksarkivet.se/vardera-och-gallra.

Datum: 19 oktober 2017, en dag (10:00 – 17:00), kaffe serveras från 9:30
Plats: Riksarkivet Marieberg, Seminarierum Oxenstierna.
 
Pris: 5 000 kronor (lunch, kaffe och utbildningsmateriel ingår). Priset gäller statliga myndigheter, för övriga tillkommer moms.
Faktura på avgiften skickas separat. Anmälan blir bindande den 10 oktober 2017.

Antalet platser på kursen är begränsat. OBS. Kursen är fullbokad
Här anmäler du dig till utbildningen
https://magnetevent.se/Event/kurs-i-att-genomfora-gallringsutredningar-15181/

Kontakta Anna-Kristina Andersson, annakristina.andersson@riksarkivet.se om du har frågor om kursen.

 

 

Material från tidigare tillfällen

I vänstra menyn under rubriken Presentationer hittar du material från tidigare seminarier och konferenser.


 

 

Sidan publicerad: 2013-03-01 | Sidan senast uppdaterad: 2015-08-28