Kommande tillfällen och anmälan

Kurs i att genomföra gallringsutredningar

**Kursen är fullbokad**

Riksarkivet inbjuder dig som arbetar med arkivfrågor på en statlig myndighet till en kurs som gör dig bättre rustad att genomföra gallringsutredningar.

Myndigheter ska fortlöpande utreda förutsättningarna för gallring. I höst anordnar därför Riksarkivet en utbildning med syfte att ge stöd i den uppgiften. Kursen kommer att ge dig en översikt över de lagrum som styr området, grundläggande kunskaper för att genomföra en gallringsutredning och vägledning i att ansöka om myndighetsspecifika föreskrifter.

I kursen ingår även fördjupningar på tre aktuella områden, som hjälper dig att:

  • utreda möjligheten att tillämpa Riksarkivets befintliga föreskrifter
  • utreda frågan om gallring efter skanning
  • utreda frågan om överlämnande, införlivande och återlämnande av allmänna handlingar.

Datum: 14 november, en dag (9.30 – 16:15), kaffe serveras från 9:00
Plats: Riksarkivet Marieberg (Stockholm), Oxenstierna 1 och 2

Kontakta Sara Jacobson, sara.jacobson@riksarkivet.se om du har frågor om kursen.

 

Riksarkivets arkivkonferens den 2 oktober 2018


Riksarkivets årliga arkivkonferens behandlar aktuella frågor om arkiv- och informationshantering. Konferensen riktar sig främst till statliga myndigheter, men andra deltagare är också välkomna.

Förutom att vi under konferensen kommer att informera om pågående arbete vid Riksarkivet som berör myndigheternas arkiv- och informationshantering, vill vi att det ska vara ett tillfälle för möten och samtal mellan Riksarkivets olika funktioner och de myndigheter som vi samverkar med. Dessutom har vi som vanligt bjudit in externa talare för att berika och fördjupa programmet.

Programmet innehåller bl.a. flera punkter som på olika sätt berör elektronisk informationshantering liksom information från Arkivutredningen. Läs hela programmet här.

Här anmäler du dig https://magnetevent.se/Event/arkivkonferens-2018-21605/
Senaste dag för anmälan är 24 september 2018.

Avanmälan sker via mail till framjande@riksarkivet.se

Tid: Den 2 oktober 2018

Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris: 2 900 kronor

Arrangör: Avdelningen för offentlig informationshantering

 

Material från tidigare tillfällen

I vänstra menyn under rubriken Presentationer hittar du material från tidigare seminarier och konferenser.