Kommande tillfällen och anmälan

Heldag om FGS den 26 april 2018 

*OBS! Kursen är fullbokad.*

FGS-funktionen vid Riksarkivet anordnar en heldag om FGS den 26 april 2018. Dagen riktar sig till dig som arbetar med elektronisk informationshantering inom den offentliga förvaltningen och som arbetar med eller kommer att arbeta rent praktiskt med att införa FGS:er i en organisation. Den riktar sig även till dig som arbetar i eller som har för avsikt att arbeta i ett framtagningsprojekt för FGS:er.    

Dagen kommer att innehålla ett antal föreläsningspass med efterföljande diskussioner där du som deltagare kommer att ha stora möjligheter att ställa frågor och diskutera med FGS-funktionen och de övriga deltagarna. Det är därför viktigt att du som deltagare deltar aktivt i diskussionerna och har förberett dig med frågor att ställa under dagen.

För att diskussionerna under dagen ska bli så fruktbara som möjligt så välkomnar vi så många olika yrkeskategorier som arbetar med FGS som möjligt att delta. Det vill säga såväl informationsansvariga och tekniker från organisationer inom den offentliga förvaltningen som leverantörer av system. Så tipsa gärna även dina kollegor som har en annan yrkesmässig bakgrund än du själv men som även de kommer att arbeta praktiskt med FGS:er. 

 

Kurs i att genomföra gallringsutredningar

Riksarkivet inbjuder dig som arbetar med arkivfrågor på en statlig myndighet till en kurs som gör dig bättre rustad att genomföra gallringsutredningar.

Myndigheter ska fortlöpande utreda förutsättningarna för gallring. I vår anordnar därför Riksarkivet en utbildning med syfte att ge stöd i den uppgiften. Kursen kommer att ge dig en översikt över de lagrum som styr området, grundläggande kunskaper för att genomföra en gallringsutredning och vägledning i att ansöka om myndighetsspecifika föreskrifter.

I kursen ingår även fördjupningar på tre aktuella områden, som hjälper dig att:

  • utreda möjligheten att tillämpa Riksarkivets befintliga föreskrifter
  • utreda frågan om gallring efter skanning
  • utreda frågan om överlämnande, införlivande och återlämnande av allmänna handlingar.

Datum: 23 maj, en dag (9.30 – 16:15), kaffe serveras från 9:00
Plats: Riksarkivet Marieberg (Stockholm), Oxenstierna 1 och 2

Kursen är fullbokad. Anmäl intresse för restplatser här: https://magnetevent.se/Event/kurs-i-att-genomfora-gallringsutredningar-19498/

Kontakta Sara Jacobson, sara.jacobson@riksarkivet.se om du har frågor om kursen.

Material från tidigare tillfällen

I vänstra menyn under rubriken Presentationer hittar du material från tidigare seminarier och konferenser.