Vår förhoppning är att arrangemangen på olika sätt kan leda till en djupare förståelse för regelverket och tillämpningen av det, samt innebära utbyte av praktiska erfarenheter.

Vem vänder kurserna sig till?

De olika arrangemangen som listas nedan kan vända sig exempelvis till dig som ansvarar för eller arbetar med arkiv- och informationshantering vid en myndighet eller ett organ som förvarar allmänna handlingar, men även till dig som erbjuder stöd och tjänster inom informationshantering åt myndigheterna. Vilka målgrupper som är aktuella för ett visst arrangemang framgår av informationen i länkarna nedan.

Kommande tillfällen och anmälan

Det finns för närvarande inga kurstillfällen inplanerade.

Datum för nya kurstillfällen kommer att publiceras så fort de har fastställts. 

Material från tidigare tillfällen

I vänstra menyn under rubriken Presentationer hittar du material från tidigare seminarier och konferenser.


Kursanmälan 

 

Sidan publicerad: 2013-03-01 | Sidan senast uppdaterad: 2015-08-28