Vår förhoppning är att arrangemangen på olika sätt kan leda till en djupare förståelse för regelverket och tillämpningen av det, samt innebära utbyte av praktiska erfarenheter.

 

Vem vänder kurserna sig till?

De olika arrangemangen som listas nedan kan vända sig exempelvis till dig som ansvarar för eller arbetar med arkiv- och informationshantering vid en myndighet eller ett organ som förvarar allmänna handlingar, men även till dig som erbjuder stöd och tjänster inom informationshantering åt myndigheterna. Vilka målgrupper som är aktuella för ett visst arrangemang framgår av informationen i länkarna nedan.

 

Kommande tillfällen och anmälan

Riksarkivets arkivkonferens den 10 oktober

Den 10 oktober håller Riksarkivet en konferens som främst riktar sig till statliga myndigheter, men där också andra deltagare är välkomna. Under konferensen tar vi upp aktuella frågor om informationshantering hos oss och vår omvärld.

Vi informerar om

• Riksarkivets arbete med PSI och öppna data
• förvaltningsgemensamma specifikationer och särskilt FGS:er för arkivredovisning
• Tillsynsenhetens inspektioner
• frågor som rör elektroniskt bevarande
• dataskyddsförordningens påverkan på informationshanteringen, med mera

Årets konferens hålls i Näringslivets hus. Vi kommer att vara i Industrisalen, som rymmer 250 personer, och vi räknar med att alla som vill delta kommer att få plats. Notera gärna datumet i din kalender. Det kostar 2 900 kronor, exklusive moms, att delta. Du kommer att kunna anmäla dig via en länk på denna sida.

Mer information kommer längre fram.

 

Material från tidigare tillfällen

I vänstra menyn under rubriken Presentationer hittar du material från tidigare seminarier och konferenser.


 

 

Sidan publicerad: 2013-03-01 | Sidan senast uppdaterad: 2015-08-28