Forskarexpeditionen

010-476 71 50
lasesal.stockholm[at]riksarkivet.se

Biblioteket

Per Ingemarsson, bibliotekarie
010-476 71 75
biblioteket.mar[at]riksarkivet.se

Studiebesök och visningar

Carina Gunnarsson
010-4767157
carina.gunnarsson[at]riksarkivet.se

Foto och repro

Emre Olgun
010- 476 72 39
emre.olgun[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

riksarkivet[at]riksarkivet.se
Leverera statliga arkiv

Rådgivning och leveranser av enskilda arkiv

Lena Ånimmer
010-476 72 97
lena.animmer[at]riksarkivet.se

Kartor och ritningar

Johan Gåsste
010-476 71 61
johan.gasste[at]riksarkivet.se

Öppna data

Jens Kling
010-476 88 91
jens.kling[at]riksarkivet.se

Ledning för enhet Marieberg

Ann-Sofie Arvidsson, enhetschef
010-476 70 33
ann-sofie.arvidsson[at]riksarkivet.se

Arkiv och heraldik

Morgan Svedlund, sektionschef
010-476 75 69
morgan.svedlund[at]riksarkivet.se

Publik verksamhet

Thomas Lundgren, sektionschef
010-476 72 12
thomas.lundgren[at]riksarkivet.se

Svenskt Biografiskt Lexikon

Åsa Karlsson, enhetschef
010-476 71 89
asa.karlsson[at]riksarkivet.se

Medeltida källutgivning 

Claes Gejrot, enhetschef
010-476 71 53
claes.gejrot[at]riksarkivet.se

Enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv

Annika Tergius, enhetschef
010-476 82 82
annika.tergius[at]riksarkivet.se

Registrator

riksarkivet[at]riksarkivet.se

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Thomas Lundgren