Publika verksamheter och arkiv

Kontaktuppgifter för publik verksamhet och arkiv som förvaras i Marieberg i Stockholm.

Forskarexpeditionen

010-476 71 50
Telefontid
Tisdag-torsdag 10:00-12:00
forskarexpeditionen.mar[at]riksarkivet.se.

Biblioteket

Per Ingemarsson, vikarierande sektionschef
010-476 71 75
biblioteket.mar[at]riksarkivet.se

Studiebesök och visningar

Vi har för närvarande inte möjlighet att ta emot studiebesök eller visningar.
Thomas Lundgren, sektionschef
010-476 72 12
thomas.lundgren[at]riksarkivet.se

Foto och repro

Emre Olgun
010- 476 72 39
emre.olgun[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

Jenny Ekarna
010-476 75 63
jenny.ekarna[at]riksarkivet.se
Leverera statliga arkiv

Rådgivning och leveranser av enskilda arkiv

Lena Ånimmer
010-476 72 97
lena.animmer[at]riksarkivet.se

Kartor och ritningar

Johan Gåsste
010-476 71 61
johan.gasste[at]riksarkivet.se

Frågor om och ur arkiven

Har du inte möjlighet att besöka oss, utan vill beställa kopior eller uppgifter? Använd gärna våra beställningsformulär.

 

Ledning för enhet Marieberg

Björn Asker, enhetschef
010-476 73 14
bjorn.asker[at]riksarkivet.se

Arkiv och samlingar

Johan Gåsste, vikarierande sektionschef
010-476 71 61 johan.gasste[at]riksarkivet.se

Publik verksamhet

Thomas Lundgren, sektionschef
010-476 72 12
Thomas.lundgren[at]riksarkivet.se

Bibliotek

Per Ingemarsson, vikarierande sektionschef
010-476 71 75
per.ingemarsson[at]riksarkivet.se

Svenskt Biografiskt Lexikon

Åsa Karlsson, enhetschef
010-476 71 89
asa.karlsson[at]riksarkivet.se

Svenskt Diplomatarium

Claes Gejrot, enhetschef
010-476 71 53
claes.gejrot[at]riksarkivet.se

Heraldiska enheten

Henrik Klackenberg, statsheraldiker/enhetschef
010-476 71 92
henrik.klackenberg[at]riksarkivet.se

Enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv

Annika Tergius, enhetschef
010-476 82 82
annika.tergius[at]riksarkivet.se

Öppna data

Jens Kling
010-476 88 91
jens.kling[at]riksarkivet.se

Registrator

riksarkivet[at]riksarkivet.se

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Thomas Lundgren