Publika verksamheter och arkiv

Kontaktuppgifter för publik verksamhet och arkiv som förvaras på Krigsarkivet i Stockholm.

Forskarexpeditionen

010-476 75 50
Forskarexpeditionen.kra[at]riksarkivet.se

Biblioteket

010-476 75 50
biblioteket.krigsarkivet[at]riksarkivet.se

Bokning

Visningar, studiebesök, kurser
Christine Sundby
010-476 72 91
registrator[at]riksarkivet.se

Foto och repro

registrator[at]riksarkivet.se

Leveranser

Jenny Ekarna
010-476 75 63
jenny.ekarna[at]riksarkivet.se

Rådgivning och leveranser av enskilda arkiv

Ingrid Karlsson, 1:e arkivarie
010-476 75 83
registrator[at]riksarkivet.se

Kartor och ritningar

Bo Lundström, 1:e arkivarie
010-476 75 76
registrator[at]riksarkivet.se

Frågor om och ur arkiven

Har du inte möjlighet att besöka oss, utan vill beställa kopior eller uppgifter? Använd gärna våra beställningsformulär.


Ledning för Krigsarkivet

Bo Berg, Krigsarkivarie
010-476 75 94
bo.berg[at]riksarkivet.se

Arkiv och samlingar

Lisan Nissar Borg, sektionschef
010-476 75 89
lisan.nissarborg[at]riksarkivet.se

Publik verksamhet

Morgan Svedlund, sektionschef
010-476 75 69
morgan.svedlund[at]riksarkivet.se

Tillsyn och sekretessfrågor

Peter Nordström
010-476 75 71
peter.nordstrom[at]riksarkivet.se

Registrator

registrator[at]riksarkivet.se