Publika verksamheter och arkiv

Kontaktuppgifter för publik verksamhet och arkiv som förvaras vid Landsarkivet i Visby.

Bokning och programverksamhet

Visningar, studiebesök, kurser
Maria Larsson Östergren 010-476 88 92
maria.larsson-ostergren[at]riksarkivet.se

Pedagogisk verksamhet

Verksamhet för skolan

Lotta Höglund 010-476 88 52
lotta.hoglund[at]riksarkivet.se

Mediekontakter och film-och radio/tv-inspelningar

Maria Larsson Östergren 010-476 88 92
maria.larsson-ostergren[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

riksarkivet[at]riksarkivet.se
Leverera statliga arkiv

Rådgivning och leveranser av enskilda arkiv

Madelene Nettermark madelene.nettermark[at]riksarkivet.se 010-476 88 97

Ledning för Landsarkivet i Visby

Jan Östergren, enhetschef

010-476 88 91
jan.ostergren[at]riksarkivet.se

Maria Larsson Östergren, ansvarig för publik verksamhet 010-476 88 92
maria.larsson-ostergren[at]riksarkivet.se

Registrator

riksarkivet[at]riksarkivet.se

Frågor om och ur arkiven

Har du inte möjlighet att besöka oss, utan vill beställa kopior eller uppgifter? Använd gärna våra beställningsformulär.Uppgifter om vilka arkiv vi förvarar finns att söka i Nationell arkivdatabas-NAD

Biblioteket

Anna-Maria Söderquist 010-476 88 19
anna-maria.soderquist[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Maria Larsson Östergren