Publika verksamheter och arkiv

Kontaktuppgifter för publik verksamhet och arkiv som förvaras i Landsarkivet i Vadstena.

Forskarexpeditionen

010-476 86 50 (endast platsbokning)

Bokning

Visningar, studiebesök, kurser, film- och radio/tv-inspelningar
Anna Eklundh-Jonsson 
010-476 87 36
anna.eklundh-jonsson[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

Jenny Modig
010-476 75 63
jenny.modig[at]riksarkivet.se
Leverera statliga arkiv

Rådgivning och leveranser av enskilda arkiv

Thomas Stellrot
010-476 87 61
thomas.stellrot[at]riksarkivet.se

Ledning för Landsarkivet i Vadstena

Kristina Birgersson, landsarkivarie,
chef för avdelningen 010-476 87 81
kristina.birgersson[at]riksarkivet.se

Andreas Wallgård, chef Sektionen bevarande och tillgängliggörande (BT)
010-476 87 83
andreas.wallgard[at]riksarkivet.se

Claes Westling, chef Sektionen för kunskapsutveckling (K)
010-476 87 31
claes.westling[at]riksarkivet.se

Thomas Stellrot, chef Sektion för tillhandahållande (T)
010-476 87 61
thomas.stellrot[at]riksarkivet.se

Registrator

riksarkivet.vala[at]riksarkivet.se

Frågor om och ur arkiven

Har du inte möjlighet att besöka oss, utan vill beställa kopior eller uppgifter? Använd gärna våra beställningsformulär.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Andreas Wallgård